Medicin

Har blandet sig i det meste i Løkken

Løkken Borger- og Håndværkerforening har eksisteret i 100 travle år

LØKKEN:Det er ikke småting Løkken Borger- og Håndværkerforening har blandet sig i gennem årene. I de første mange leveår gjorde foreningen sin indflydelse gældende i snart sag alt, hvad der havde betydning for Løkken og byens borgere. Aldrig så snart foreningen var stiftet tilbage i 1905 begyndte bestyrelsen at kæmpe for kloakering langs hovedgaden, og to år senere kæmpede borgerforeningen for bevarelse af apoteket i Løkken. Der var planer om at gøre Løkken Apotek til en underafdeling af Vrå Apotek, hvilket man bestemt ikke brød sig om i Løkken. Her næsten 100 år efter ER Løkken Apotek en filial af Vrå Apotek, men det går vist nok endda. Lys og vand I første halvdel af forrige århundrede havde borgerforeningen også mere end én finger med i spillet, da man forsøgte at få en dyrlæge og en tandlæge til byen, for slet ikke at nævne posthuset, elektricitetsværket og vandværket. En overgang efter 2. verdenskrig arbejde de man på at få bygget en rigtig havn i Løkken. I 1925-26 var kørsel på stranden til debat. Politimesteren ønskede "kørsel med automobil" forbudt på stranden, men borgerforeningen modsatte sig: Det ville betyde et tab for Løkken som turistby. Gaver Borgerforeningen gav også penge til en lang række formål: For eksempel fik kirken nye lysekroner og Kvindesamfundet fik penge til en husflidsskole. Men borgerforeningen modtog også gaver, bl.a. fra grosserer Vendsyssel, der i 1921 skænkede foreningen Vendsyssels Plantage. Idag ville foreningens bestyrelse nok have ønsket, at deres forgængere havde af-slået gaven, men dengang takkede man - og lovede at vedligeholde plantagen efter giverens ønske. Fest og fornøjelse Men det var ikke alvor det hele. Lige siden Løkken Borgerforening blev "født", har den arrangeret sommerfester på stranden. Idag holdes der i stedet sankthansfester i Løkken, og det er hvert år et tilløbsstykke. Allerede dengang havde man sans for at feste i Løkken, og i 1907 slog borgerforeningen et slag for at opretholde bevillingen til byens gæstgivergård. "Foranlediget af at det på Løkken Afholdshjem den 15. dennes afholdte møde om kroens nedlæggelse, tillader Løkken Borgerforening sig herved at rette henvendelse til det ærede sogneråd om at bibeholde bevillingen her, som anses at være nødvendig for de næringsdrivende og i det hele taget i byens interesse, skrev borgerforeningen. Foreningen var bekymret for hvilken effekt det ville have på turismen, hvis bevillingen blev nedlagt... Afholdsfolkene blev også sat til vægs i 1916, hvor man drøftede at lade årets strandfest være en afholds-komsammen. Efter en lang diskussion vedtog et stort flertal, at festen skulle holdes MED spiritusbevilling. Denne afslappede holdning til alkohol har overlevet frem til idag, og afholdssagen var vist slet ikke i tankerne, da Løkken Borger- og Håndværkerforenings 100 års jubilæum blev fejret med en stor byfest i Løkken-Hallen i aftes.