Lokalpolitik

Har den nye kommune råd til at sige nej til millioner?

ØKONOMI:Den nye Jammerbugt Kommunes politikere skal nu tage stilling til, om de vil eftergive ca. 6,2 mio. kr. i tilgodehavende hos diverse institutioner og foreninger. Sagen kommer på dagsordenen nu, fordi Pandrup Kommune vil eftergive et forsamlingshus et lån på kr. 155.500 med begrundelsen, at huset så skulle have bedre mulighed for at finansiere en ombygning. Denne begrundelse er for mig uforståelig, da lånet er rente- og afdragsfrit og først skal betales, såfremt huset sælges - d.v.s. der er ingen løbende udgift på lånet, der påvirker driften. Flertallet i Fjerritslev kommunalbestyrelse har uden saglig begrundelse og uden Tilsynsrådets accept besluttet at eftergive Han Herred Fritidscenter et lån på kr. 1.860.000, som også er rente- og afdragsfrit. Men kommunen kan jo kræve renter og afdrag. Denne beslutning har jeg og en politikerkollega klaget over til Tilsynsrådet. Kommunen har først efter beslutningen er truffet ansøgt Tilsynsrådet om tilladelse til at eftergive lånet, men endnu ikke fået svar. Det samme flertal ønsker ikke sagen forelagt sammenlægningsudvalget på trods af, at det fremgår af de økonomiske spilleregler, at en sådan beslutning skal godkendes i sammenlængingsudvalget, og det er også det Pandrup Kommune ønsker. Har den nye kommune virkelig råd til at sige nej til en mulig fremtidig indtægt på et millionbeløb?