EMNER

Har Ellemann ret?

Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen pålagde i de første år, efter at han havde forladt aktiv politik, sig selv tavshed, når det gjaldt deltagelse i den løbende politiske debat.

Det skete angiveligt af hensyn til efterfølgeren Anders Fogh Rasmussen, som skulle have en fair chance for at finde sine egne ben uden at have forgængerens ånde i nakken - og så er alting jo alt andet lige også meget lettere, når man står ude på sidelinjen uden et direkte ansvar for den politiske situation og uden at være nødt til at tælle mandater. Nu er Anders Fogh Rasmussen heller ikke at finde i dansk politik mere, men allerede inden han skiftede statsministeriet ud med en post som generalsekretær i Nato, havde Uffe Ellemann-Jensen brudt sin selvpålagte tavshed for nu at deltage mere og mere synligt i den aktuelle politiske debat herhjemme. Hvem husker således ikke, hvordan han gjorde fælles sag med Tøger Seidenfaden og dagbladet Politiken, da han under Muhamed-krisen faldt sin efterfølger og i det hele taget det borgerlige Danmark i ryggen? Det skete i en situation, hvor vi danskere ellers skyldte den daværende statsminister og regering al den moralske støtte, det overhovedet var muligt at give. Det var et forsvar for kernen i vores frie folkestyre, nemlig ytringsfriheden, det dybest set handlede om. Ved den lejlighed satte Uffe Ellemann-Jensen en stor del af sit ellers flotte politiske eftermæle over styr. Men selvfølgelig skal også Uffe Ellemann-Jensen have lov til at benytte sig af den ytringsfrihed, vi hylder i dette land og i den frie vestlige verden i det hele taget. Det gør han så også i rigt mål, og ingen kan mere med rimelighed forvente, at han skal "stikke piben ind". Lige nu anklager han således den siddende VK-regering for at mangle viljen og modet til at gennemføre nødvendige reformer - som eksempelvis en afskaffelse af efterlønnen - ligesom han beskylder den borgerlige regering for at have ladet de offentlige udgifter eksplodere for at tækkes de mange midtervælgere, hvis velfærdstørst synes umættelig, men som i sidste ende ironisk nok kan blive en pind til velfærdssamfundets ligkiste. Umiddelbart må man give Uffe Ellemann-Jensen ret i den kritik, han fremfører. Denne regering har i alt for høj grad ført socialdemokratisk politik, men den skal dog roses for, at den i de gode tider faktisk ikke bare gav los, men sørgede for at betale Danmarks gæld til udlandet, så vi stod bedre rustet end de fleste andre lande til at imødegå finanskrisen. Det glemmer Uffe Ellemann-Jensen i sin et stykke af vejen relevante, men dog noget énøjede kritik. Et tredje angrebspunkt fra den tidligere udenrigsminister og V-formands side er, at Danmark fører en for restriktiv og stram udlændingepolitik, hvorfor vi ude i verden opfattes som fremmedfjendske (!), hvilket risikerer at få til følge, at vi går glip af den højt uddannede og velkvalificerede udenlandske arbejdskraft, vi har så hårdt brug for. Hertil er der det at sige, at for det første er der ingen tvivl om, at den kendsgerning, at vi har verdens ubetinget højeste skattetryk - herunder en topskat helt oppe i skyerne - er hovedårsagen til, at vi mister dygtig arbejdskraft. Ikke udlændingepolitikken! For det andet er det vel dybest set reelt EU, der dikterer vores udlændingepolitik, og endelig glemmer Uffe Ellemann-Jensen helt, at det jo bl.a. var en i SR-regeringens tid næsten uhæmmet forsørgelsesindvandring, der nødvendiggjorde en stramning og regulering. Den stramme og fair danske udlændingepolitik har således intet med fremmedfjendskhed at gøre. Den er dikteret af en helt realistisk og jordnær erkendelse af, at en fortsat uhæmmet indvandring ville umuliggøre integrationsopgaven og dermed forstærke de ghettodannelser og problemer med vold og kriminalitet, som vi allerede oplever. Vi skal kunne tiltrække veluddannet fremmed arbejdskraft, der kan bidrage til det danske velfærdssamfunds fremtid, javel! - Men når det gælder den anden side af udlændingepolitikken, kan det ikke nytte noget at sætte kikkerten for det blinde øje (!). Det gælder også Uffe Ellemann-Jensen (!)…. Flemming Jansen er fhv. borgmester (V), lektor, redaktør, fast bidragyder til "På Kanten". Bor på Østerled 5 i Pandrup.

Forsiden