Lokalpolitik

Har fået flot styr på driften

Borgmester-ros til institutioner og til byråds for budget vedtaget i valgår

SÆBY:Sæby Kommunes borgmester glæder sig. Samtidig uddeler han ros til kommunale instutitioner for at holde budgettet - og til det byråd, der i valgåret 2001 lagde budget for 2002. Borgmester Folmer Hansen (V) glæde skyldes udarbejdelsen af kommunens foreløbige regnskab for 2002. Han forudser, at det vil læne sig tæt op ad det endelige regnskab, som byrådet får forelagt i næste måned. - Det er særdeles glædeligt, at regnskabet for driften er det bedste i mands minde - ja, jeg vil næste sige det i særklasse bedste nogen sinde , siger Folmer Hansen. Det viser, at vi har fået flot styr på driften. Det foreløbige regnskab viser nemlig for den ordinære drift et overskud på 24,9 mio. kr., mens der i det korrigerede budget kun var regnet med 11 mio. kr. Der var regnet med driftsudgifter på 558,2 mio. kr., men de blev kun på 546,6 mio. kr., altså 11,6 mio. kr. mindre. - Det hænger i betydelig grad sammen med, at de kommunale institutioner har holdt deres budgetter og endog for en rækkes vedkommende kan overføre uforbrugte midler til indeværende regnskabsår. Folmer Hansen tilføjer: - Regnskabstallene viser, at det er bedst, at et budget vedtages af det samlede byråd. Alle 21 byrådsmedlemmer stod i valgåret 2001 bag 2002-budgettet. Det var flot, at det ikke et valgår delte milde gaver ud. Det kommer det nuværende byråd og alle kommunens skatteborgere til gavn. Kassen fik det bedre Borgmesteren udtrykker også stor tilfredshed med, at det ikke i nævneværdigt omfang har været nødvendigt at optage lån. I det korrigerede budget var der forudsat en låneoptagelse på 5,4 mio. kr., men det viste sig kun nødvendigt at optage 400.000 kr. Folmer Hansen oplyser, at anlægsregnskabet viser samlede udgifter på 17,2 mio. kr., hvilket er 8,8 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget. Resulatet for den ordinære drift og anlæg viser herefter for det skattefinansierede område et overskud på 7,7 mio. kr. mod ventet et underskud på 15 mio. kr., altså en forbedring på hele 22,6 mio. kr. Kommunens kassebeholdning, der for få år siden var stærkt under pres, fik det også bedre. Den blev for det skattefinansiserde og for det brugerfinansierede område forbedret med 12,9 mio. kr., mens der i det korrigerede budget var forudset et dræn på 16,2 mio. kr. - altså hele 29,1, mio. kr. bedre end ventet. Det indebærer, at kommunens kassebeholdning ved udgangen af 2002 var 34 mio. kr. Overførsler Borgmesteren understreger, at de pæne regnskabstal også dækker over, at der til i år er blevet overført i alt 16,2 mio. kr.. Overførslen fra 2001 til 2002 var kun 14,4 mio. Af de 16,2 mio. kr., der er overført til i år som uforbrugte, gælder de 6,5 mio. kr. driften, mens overførslen her sidste år kun var 2,6 mio. kr. Som nævnt blev driftsudgifterne 11,6 mio. kr. mindre end ventet. 7,5 mio. kr. af besparelsen på 8,7 mio. kr. på anlægsbudgettet er overført til i år. Her var overførslen fra fra 2001 til 2002 modsat driften større end fra 2002 til 2003, nemlig 8,7 mio. kr.