Skolevæsen

Har finansminister brug for støttepædagog?

KLASSEKVOTIENT:Thor Pedersen var stolt af resultatet af forhandlingerne mellem regeringen og KL. Det er en stram aftale med et meget snævert økonomisk råderum til kommunerne. Thor Pedersen giver også udtryk for, at der nok ikke bliver penge til at rumme de mange ekstra elever der kommer i folkeskolen næste år. På spørgsmålet om, hvordan kommunerne så skal håndtere de mange ekstra elever, er Thor Pedersens svar, at han har hørt, at børn har godt af at have kammerater, og at kommunerne bør sikre, at der kommer flere elever i klasserne, så børnene på den måde får mulighed for at få flere kammerater. Som kommunalpolitiker med ansvaret for skolevæsnet har jeg meget svært ved at se, hvad man kan bruge Thor Pedersens råd til. Specielt set i lyset af, at regeringen netop har vedtaget en udgiftskrævende folkeskolelov som sætter ekstra fokus på faglighed. Flere elever i de i forvejen fyldte klasser er vel ikke ligefrem det, som styrker fagligheden. Det giver vel tværtimod mindre tid til den enkelte elev og dårligere indlæring. Måske skulle man give et råd til Anders Fogh. Måske har regeringen også brug for en ekstra kammerat. Nemlig en støttepædagog til Thor Pedersen, så han ikke gennem sin finanspolitik modarbejder regeringens egne lovinitiativer.