Har Fogh mod til en folkeafstemning?

Den første øvelse, der skal foretages, før vi i Danmark kan indføre Euroen er, at regeringen

og ikke mindst Statsministeren vil sende forbeholdet angående indførelse af euroen til folkeafstemning endnu engang, men med erindringen om udfaldet af fhv. statsminister Poul Nyrups, hovsa-afstemning netop om euroen, er det, som om der ikke rigtigt fattes mod til en afstemning om nogle af forbeholdene, der er en klods om Danmarks fulde deltagelse i Det Europæiske Samarbejde, selvom den seneste meningsmåling, (jeg er i besiddelse af 4.10.) viser, hvad euroen angår, da ville 55,7 pct. sige ja til euroens indførelse, og 40 pct. ville sige nej, og tænk sig, hele 61 pct. ville sige ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, vel nok et af de væsentligste at få afskaffet så hurtigt så muligt. Men afgørelsen afhænger af, om statsministeren har det fornødne mod til et opgøre med disse forbehold, et projekt der passende kunne udføres i den såkaldte tænkepause.