Lokalpolitik

Har haft for høje ambitioner

TURISTRÅD:Når jeg læser artiklen i NORDJYSKE Stiftstidende 8. oktober under overskriften "Konkurs truede Turistrådet" mener jeg, læserne også skal høre sagen fra den anden side, der er nemlig altid to sider af en sag. Jeg ved ikke lige hvor den store dramatik er foregået. De turistrådsmøder og andre møder jeg har deltaget i, er foregået stille og rolig. Som alle nok ved, har Turistrådet ikke forlænget kontrakten med vores direktør. Der var ikke økonomi til det. Derfor anmodede jeg om et møde med borgmesteren, og på mødet deltog tillige, økonomichefen, kommunaldirektøren og fagchefen for kultur og fritid. Vi havde et godt møde. Jeg anmodede om hjælp til at styre økonomien nu da vi fra 1. oktober står uden direktør. Hvert år i september genforhandler vi vores kreditter med vores bank, og det er der ikke noget nyt i. Jeg ønskede også, at borgmesteren deltog i mødet. På mødet i banken deltog borgmesteren, økonomichefen fra kommunen og undertegnede. På mødet ønskede banken garantier for kreditterne i 2012, de har også transport i det kommunale tilskud i 2011, alt dette er der ikke noget nyt i, enhver ved at når man låner penge, skal man stille garanti. Jeg ved godt vores økonomi er anstrengt, og der er brugt mange penge, det tager jeg også ansvaret for. 28. september fik jeg en mail fra borgmesteren hvori der stod, at økonomiudvalget overtager d.d. den økonomiske styring af Turistrådets økonomi, og at Turistrådet nedlægger sit mandat. Kommunen overtager den organisatoriske styring af turistarbejdet og herunder personalet, dette er en forudsætning for tilskud i 2012. Jeg indkaldte til et turistrådsmøde 4 oktober. På mødet nedlagde Turistrådet sit mandat. Turistrådet er nu kun et rådgivende råd, uden tegningsret, uden nogen myndighed. Jeg nedlagde min formandspost og udtrådte af Turistrådet. Jeg ønsker at deltage i den nye organisation. Byrådet har en politiker fra kultur og fritid og borgmesteren siddende i Turistrådet med stemmeret, Borgmesteren har en embedsmand siddende ved sin side, det har været direktøren for enheden eller økonomichefen. Det er ikke helt rigtigt, når borgmesteren udtaler, man har ikke haft indsigt i økonomien mv. De to politikere har fået den samme info som resten at Turistrådet, så som budgetter, budgetopfølgning, projektregnskaber mv. Er der andet man har ønsket, har man fået det udleveret eller eftersendt. Mig bekendt er der ikke foregået noget forkert eller fordækt, alt hvad der er lavet på kontorer IT osv. Projekter og andre ting har Turistrådet godkendt. Mads Gammelmark fra byrådet udtaler, man hev Titanic op, efter den var på vej ned på bunden af fjorden, hvis den var sunket var vi endt på landets avisforsider. Det fortæller da noget om, hvor meget der er lavet i Visit Mariagerfjord Kommune, siden vi er så kendt. Hr. Gammelmark jeg vil foreslå, du sætter dig ind i tingene, inden du udtaler dig. Så er spørgsmålet, hvorfor holdt økonomien ikke? Mit svar er, at vores ambitioner har været alt for høje. Vi har villet mange ting. Skulle byrådet have bevilget flere penge? Byrådet har bevilget ca. 2,4 mio. kr. og det respekterer jeg. Da vores direktør tiltrådte, ved vi alle hvad han overtog, fire kontorer, der kørte hvert deres løb. Bare det at samle dem til en enhed har været hårdt arbejde. Da vores erhverv lærte direktøren at kende, hev man i ham fra alle sider, man ønskede projekter, man ønskede at bruge hans viden, han vidste alt om EU. midler, han har hentet mange millioner til vores kommune. Pengene arbejder ude i erhvervet til gavn for kommunens økonomi. Jeg kan nævne mange ting der er gjort, og som har gavnet vores Kommune. Nu er alt forarbejdet lavet. Tilbage står at høste frugterne af dette arbejde. Det har kostet penge ja, det beklager jeg og tager også ansvaret for det. Der er ved at blive opbygget en ny organisation, hvor erhvervet kommer meget mere med på banen. Jeg håber virkelig, at kommunen meget hurtigt tager fat om tingene, så erhvervet og borgerne ikke mister tilliden til turisterhvervet, så det store arbejde og pengene er spildt på gulvet. Jeg vil ønske Turistrådet og Mariagerfjord Kommune held og lykke med arbejdet. Karsten Rytter