Lokalpolitik

Har Harfeld ikke gennemskuet Størups motiver?

BUDGET:Kommunal budgetlægning er som udgangspunkt vanskelig, i og med at forskellige interesser skal mødes, og økonomien altid er stram. For Hjørring Kommunes vedkommende, burde opgaven være overkommelig for 2008, idet vi i 2007 via udligningsreformen blev tilgodeset med forholdsvis store millionbeløb, som skulle anvendes til nedsættelse af indkomstskatten og til forbedret service i årene fremover. Budgettet for i år blev da også forhandlet på blads af et samlet byråd. To forhold har imidlertid ændret sig siden da. Dels blev kassebeholdningen ved årets start reduceret i forhold til det ventede, på grund af underskud i de gamle kommuner, og dels har specielt Børne- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget markante overforbrug i år. Kassebeholdningen ved starten af 2008 ser derfor ud til at blive yderligere reduceret. Alle er derfor enige om at kassebeholdningen skal styrkes i årene fremover. Og udvalgene har på den baggrund arbejdet seriøst med at finde reduktioner, så der kunne fyldes ekstra likviditet i kassen. Nu er stridspunktet så hvor meget kassen skal styrkes med. Udvalgene er kommet frem til at det vil være muligt at hente ca. 33 mio. kr. uden at der bliver mærkbare forringelser på serviceniveauet. Alle partier og grupper, på nær Lokallisten og Venstre, har samme opfattelse som udvalgene, og derfor udarbejdet en hel og færdig skitse til budget. Deroverfor står så et forslag fra Venstre og Lokallisten, som ikke er gennemarbejdet, og hvor der reduceres yderligere 12¿13 mio. kr. som specielt vil ramme børne- og undervisningsområdet og på social- og sundhedsområdet. I og med at disse nedskæringer ikke er specificerede, skal det først senere besluttes, hvor der skal skæres. Spørgsmålet er så, hvad vil Lokallistens Knud Størup og Venstres Per Harfeld opnå med at skære så dybt, på netop de mest borgernære områder? De godt 33 mio. kr. som vi vil styrke kassebeholdningen med, svarer faktisk meget godt til det underskud som Knud Størup, og vel til dels tidligere økonomiudvalgsmedlem i Hirtshals, Per Harfeld, kom med til den nye kommune. Når der så skal vises yderligere ¿ mådehold ¿ og ¿ økonomisk ansvarlighed ¿ kunne man vel godt spørge, om ikke de to herrer burde have udvist lidt rettidig omhu på et tidligere tidspunkt? Alliancen er i øvrigt også lidt besynderlig. Ved opstarten af den nye kommune, havde jeg faktisk håbet at Venstre og vi Konservative kunne rykke lidt tættere sammen, og i fællesskab dreje tingene i borgerlig liberal retning. Ny Hjørring Kommune var imidlertid ikke ret gammel, før Per Harfeld tog plads i Størups kaffeklub, og dermed lagde hindringer i vejen for den strategi. Og nu ser vi så Størup og Venstre i tæt samarbejde om budgettet. Størups strategi er sikkert den, at nu kan et ufærdigt budget, som vil afføde meget debat og mange slagsmål i både udvalgene og byrådet, fjerne fokus fra de problemer som han selv kæmper med. Samtidigt er det også værd at bemærke at de to udvalg hvor budgettet virkeligt skrider, og dermed er en del af årsagen til problemerne, begge bestyres af formænd fra Størups gruppe. Hvad Venstres strategi er, hvis de har nogen, fortoner sig i det uvisse. Mest af alt, er det vel et spørgsmål om at Per Harfeld i flere år ikke har evnet at gennemskue Størups motiver, og fortsat lader sig besnære af sin tidligere borgmester. Hvor ville det være befriende, hvis Venstre løsrev sig fra dette partnerskab, og i stedet begyndte at tage selvstændig stilling til tingene. Herunder at respektere fagudvalgenes arbejde. Vi Konservative vil sikkert blive beskyldt for at være slappe i koderne, når vi kun vil øge kassebeholdningen med 33 mio. kr. Men dels respekterer vi at fagudvalgene har de bedste forudsætninger for at lave budget på netop deres område, og dels medvirker vi kun nødigt til at skære på børne-, skole- social- og ældreområdet.