Har ikke 513.000 kr. til tilbygning af Tranen

Det prisen på nyt forslag til løsning af plads- og toiletmangel i skolefritidsordningen

TRANUM:Mere plads i skolefritidsordningen Tranen. Det har længe været et brændende ønske i skolebestyrelsen på Tranum skole. Derfor har bestyrelsen henvendt sig til Teknisk forvaltning for at få udarbejde t et forslag til en tilbygning til Tranen og det forslag har en anslået pris på 513.000 kroner. Brovst kommunes Børne- og Kulturudvalg havde på deres møde i går forslaget på bordet. - Det er en kæmpe opgave på 513.000 kroner, som der ikke er afsat penge til i indeværende år, fortæller formanden for udvalget, Kim Bennike fra Dansk Folkeparti efter mødet. Han forklarer, at udvalget i stedet har besluttet, at der skal laves en behovsundersøgelse på samtlige af kommunens skolefritidsordninger, som skal ligge klar til budgetforhandlingerne senere på året. - Så kan skolefritidsordningerne komme op på et tåleligt niveau, for de har ikke været tilgodeset i flere år, siger Kim Bennike og tilføjer: - Vi har renoveret skole og børnehaver, så det nu er så godt som up to date. Den næste store pulje er skolefritidsordningerne. Det må vi se, om vi kan finde penge til. Tidligere billigere NORDJYSKE Stiftstidende har tidligere skrevet forholdende i Tranen. Siden sommeren 2003 har skolefritidsordningen nemlig oplevet tilgang og er kommet op på 56 børn, som skal deles om de cirka 100 kvadratmeter i Tranen og om et børnetoilet. For at få forbedret forholdene, som skolebestyrelsen betegnede som stressende og trange for børnene, søgte skolebestyrelsen først kommunen om penge til en tilbygning, men da de fik afslag på dette, sendte de et forslag til lokalpolitikerne, hvor skolebestyrelsen foreslog, at man kunne finansiere en tilbygning med et lån i kommunekassen. Dette forslag afviste Børne- og Kulturudvalget dog i december. Dengang nævnte Kim Bennike, at det måske var muligt at finde nogle penge til Tranen på kommunens budget for skolerenovering. Det var dog dengang, hvor skolebestyrelsen havde foreslået en billigere løsning af pladsproblemet. - Den mulighed foreligger nu ikke. Hvis de havde beholdt det gamle forslag, så kunne vi måske have løftet det, siger Kim Bennike. Problematiske forhold Tilbygningen kunne have givet 47 ekstra kvadratmeter med blandt andet fire toiletter til børnene og garderobeplads til 60 børn. Det er som sagt kommunens tekniske forvaltning, som har udarbejdet forslaget til udbygningen af Tranen og Erik Tørholm, som er souschef i Teknisk forvaltning, forklarer, at tilbygningen er udarbejdet, så forholdene falder indenfor gældende bygningsreglement. - Det vil betyde lidt flere kvadratmeter til børnene og vi har regnet os frem til, at det vil give to kvadratmeter per barn, fortæller han. Men det bliver altså tidligst på budgettet for 2005, at det kan komme på tale. Kim Bennike minder om, at indtil da står tilbudet til Tranen om at benytte Tranum Kro stadig ved mag og han har også forståelse for forældrenes ønske. - Der er store problemer med toiletforholdene i Tranen. Det er meget problematisk, siger Kim Bennike. Hvis skolebestyrelsen ovenpå mandagens beslutning i Børne- og Kulturudvalg skulle få den tanke, at man så i stedet gerne vil have det gamle og billigere forslag godkendt, så er det for sent. - Det er lidt passé. Det restbeøb er givet ud, så det kan ikke lade sig gøre, forklarer Kim Bennike. Formanden for skolebestyrelsen på Tranum skole, Ann Bargsteen, ønskede mandag aften ikke at udtale sig i sagen, da hun endnu ikke havde haft mulighed for selv at høre om politikernes beslutning.