Har ledige både pligt og ret?

Socialminister Karen Hækkerup (S) har (som andre) ønsket en debat om vores normer med det formål at gøre op med krævepolitikken. Hvorefter hun henviser til devisen/parolen "Gør din pligt - kræv din ret" som en socialdemokratisk kerneværdi.

I den forbindelse er der grund til at fremhæve, at parolen første gang stod at læse på forsiden af "Socialisten No. 1, juli 1871: Et ugeblad for arbejdernes berettigede fordringer". Ordlyden var dengang: "Ingen rettigheder uden pligter, ingen pligter uden rettigheder". Det var året før, det som et andet slogan blev syet ind i den røde fane. Indskriften handlede om forholdet mellem arbejderklassen og overklassen, hvor socialisterne demonstrerede for lige rettigheder, herunder retten til at støtte murerskruen/strejken på Fælleden 5. maj 1872, hvor militæret blev sat ind mod folket. I vore dage kan indskriften "Gør din pligt - kræv din ret" måske fortolkes som en henvendelse til en ligesindet om at organisere sig for derefter at kræve retten til arbejde. Man kan også se det som en talemåde, som henviser til et forhold mellem individ og samfund og opfordre til at gennemtænke denne toleddede sentens. Som uddannet socialarbejdet er jeg naturligvis bekendt med: Hvad er min ret, og hvad er min pligt? Men det scenario, jeg ser og hører om, peger mod en arbejdsløshed som i 1930'erne. Det betyder, at hele samfundet bliver berørt. Samtidig forlyder det, at regeringen vil nedsætte en fattigdomskommission for at fastlægge en fattigdomsgrænse. Mit forslag vil være, at regeringen prøver at danne sig et større overblik over omfordelingen i samfundet. Spørgsmål af alle slags vil presse sig på: Hvordan sikre rimelige lønforhold, når arbejdskraften har så stort et omfang? Man kan vel ikke opretholde en politi, som siger, at arbejdsløse har både pligt og ret (underligt juridisk tilfælde) til at arbejde for det halve i løn af ansatte. Kan man fastholde så mange kvinder på arbejdsmarkedet, når der ikke er efterspørgsel? Desværre med mere.