EMNER

Har minister glemt nedskæringer?

2500 elever og studerende mødtes 22. september i KB-hallen under parolen "Stop nu". De krævede stop for nedskæringer og forringelser, og start på investeringer i uddannelsessystemet.

En flot og nødvendigt mobilisering mod de forringelser, der er sket i uddannelsessystemet. Regeringen er tydeligvis nervøs for de mange protester fra uddannelsessøgende. Derfor har undervisningsminister Ulla Tørnæs ud af det blå påstået, at der slet ikke er sket nedskæringer på uddannelserne i regeringens tid. Der er i stedet brugt flere penge, f.eks. pr. folkeskoleelev, ifølge ministeren. Interessant. Ministeren har nemlig tidligere i år bekræftet, at der bruges færre penge pr. elev. Ulla Tørnæs kan åbenbart ikke huske, hvad hun tidligere har sagt. I et svar på et spørgsmål fra mig i januar 2004 konstaterer ministeren, at "årsagen til, at der er sket en reduktion af kommunernes udgifter pr. elev, skal findes i de seneste års elevtilvækst". Hun bekræfter altså, at der sker et fald i udgiften pr. elev. Og hun indrømmer selv, at det er regeringens politik, at der skal bruges færre penge pr. elev. Når Folketinget åbner, vil jeg bede Ulla Tørnæs svare på, om hun huske sit svar på mit spørgsmål, herunder at der er sket et fald i udgiften pr. folkeskoleelev. Og jeg vil spørge om ministeren har misinformeret Folketinget i januar eller pressen i september 2004. Der er nemlig kun de to muligheder.