Har politikerne i Hals det afgørende ord?

Alle de omtaler, der er i avisen om Hals Kommune, må vist efterhånden siges at være for meget. Der dukker til stadighed nye sager op, og hvorfor gør der det? Det er vel ikke ligefrem sådanne omtaler, der skal være et reklamefremstød for Hals Kommune?

Lokalpolitik 8. september 2004 20:50
Hvis man læser aviserne og tager udgangspunkt i det, der skrives der, synes det efterhånden klart, at der er et alvorligt problem i administrationen på kommunekontoret. En afdelingsleders beslutning og aftale omstødes af kommunaldirektøren. ("Henriette-sagen"). Det administrative personales handlinger og løfter affærdiges og omstødes. Af hvem? Og hvorfor er der så ansat afdelingsledere, som vel har en vis kompetence? Politiker skal stå skoleret for kommunaldirektøren og Borgmesteren. Hvorfor dog det? Og med hvilken beføjelse? Snusen i politikeres møder og disses emner samt hvilke papirer der medbragtes. Med hvilken beføjelse? Og efter ordre fra hvem? Hvad sker der i sagsbehandlingen fra start og til sagen ligger foran Byrådet? Er der oplysninger, der ikke er korrekte, eller er der simpelthen oplysninger, der fordrejes eller undlades, så det passer til det, administrationen ønsker politikerne skal vide, og derefter tage beslutninger ud fra? En klage fra en politiker over en medarbejder i administrationen lægges i "syltekrukken" med "Henriette sagen". Hvorfor behandles den ikke her og nu, som en særskilt klage? Keld Jul Vagner er helt på ret spor, når han forlanger en uvildig undersøgelse af problemerne. En sådan undersøgelse kan bl.a. laves af et konsulentfirma, hvis man ellers forstår at definere opgaven der skal udføres, og i øvrigt ikke på forhånd har "fredet" nogle, hverken høj eller lav. Der skal ryddes op, og der skal være ordentlige arbejdsvilkår og arbejdsmiljø, hvis medarbejderne skal kunne yde deres bedste. Og det er der tilsyneladende en del der mener de ikke kan og gør p.t. Det kan måske koste hoveder og kroner, men så må det altså det. Ellers sker der ingen forandringer på kommunekontoret. Og det er vel i sidste ende de valgte politikere, der har det afgørende ord i kommunen. Eller hvad? Med venlig hilsen og en lille frygt for at blive "blacklistet" i en kommune, hvor alt tilsyneladende kan ske.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...