Politik

Har politikerne intet fremsyn?

Har politikerne intet fremsyn? Eller ønsker de bare ikke at se fremtiden i øjnene?

EU har begyndt optagelsesforhandlinger med Tyrkiet. Tæt på 100 millioner muslimer med fri adgang til EU og dermed til smørhullet Danmark. Det er da vist kun politikere, der er så blåøjede og naive at tro, at der ikke straks vil myldre et antal millioner muslimer ind over Danmarks grænser. Hvorfor? vil nogen sikkert spørge. Fordi et meget stort antal allerede har familie i Danmark, som selvfølgelig har fortalt slægt og venner fra den anatolske højslette om et fremtidigt muslimsk paradis i Danmark med muslimsk flertal og med Koranen og dermed sharialov. Er det et scenarie, som de såkaldte politikere kan forestille sig? Men det vil med rimelig sikkerhed blive en kendsgerning for bl.a. mine børnebørn. Desværre kan vi ikke stille magthaverne til ansvar. Hvad mener de samme gloriepudsende politikere om Koranen set i forhold til Danmarks grundlov? Nej vel, det er fuldstændigt sindsygt! Der er absolut intet forligeligt, og dog har vi ca. 200.000 muslimer, som - efter hvad de selv siger - begrunder hele deres tilværelse på Koranen. Hvordan kan det være forligeligt med Grundloven og dansk lov i det hele taget? Ifølge muslimerne selv står Koranen som lov over alt andet. Alene af den grund burde man måske overveje at forbyde Koranen. Samtidig kunne man jo så slette racismeparagraffen 266b, som på alle måder er en skændsel for landet. Hvor længe tror politikerne, at vi "gammeldanskere" vil stå model til at skulle træde et skridt tilbage, hver gang såkaldte "ny-danskere" tiltager sig nye rettigheder , jeg kan lige nævne to enkeltsager: Justitsminiasteren konstaterede en kæmpemæssig overvægt i kriminalitet, begået af "ny-danskere" (muslimer), og straks var der et hylekor af radikale og SF'ere, som mente, at der var tale om svindel med tallene. Akja, og så var der nyheden om, at Jyllands-Posten så sig nødsaget til at ansætte et vagtværn p.g.a. dødstrusler fra muslimer. Helligbrøden bestod i, at man havde tegnet forskellige udgaver af en gammel muslimsk påstået profet ved navn Muhammed. Ak ja, hvad kan man mene om det? Jeg kan sige så meget, at om jeg havde haft evner som tegner, så ville jeg have vedlagt en tegning af Muhammed!