Har S fortrudt?

Dan Jørgensen forsøger at bortforklare over for vælgerne, at Socialdemokraterne har stemt fo

HALALSLAGTNING:Dan Jørgensen forsøger at bortforklare over for vælgerne, at Socialdemokraterne har stemt for, at alle EU-lande skal tvinges til at støtte halalslagtning uden forudgående bedøvelse og beskylder mig for falske anklager. Jeg refererer bare afstemningsresultatet fra den seneste plenarsamling i Strasbourg, som i øvrigt er offentligt tilgængeligt. Socialdemokraterne stemte også for, at dyr, der slagtes op til religiøse højtider er undtaget den nye lovgivning. Disse dyr kan altså slagtes hvor som helst og helt uden at være underlagt nogen lovgivning, hvis det står til S. Oveni stemte S for, at medlemslandene skal tvinges til at tillade religiøse slagtninger uden forudgående bedøvelse, som vil tvinge to lande, Sverige og Letland, til at ændre lovgivningen. Der er tale om hhv. ændringsforslag 15 og 28. Dan Jørgensen forsøger at dække over afstemningsresultatet ved at stille et spørgsmål til Kommissionen, hvori han slår fast, at han mener, at det bør være lovpligtigt altid at bedøve dyr før slagtning, også de religiøse. Dermed afslører DJ, at han ikke ved, at religiøse slagtemetoder foregår uden forudgående bedøvelse, og at han ikke har sat sig ind i hverken Kommissionens forslag eller læst den betænkning, som var til afstemning i Parlamentet. Kommissionen sætter sikkert stor pris på Dan Jørgensens opbakning, men den kommer bare en kende for sent, for det er afstemningsresultatet, der ifølge beslutningsprocedurerne er gældende, og ikke diverse tilkendegivelser fremført efterfølgende som spørgsmål til Kommissionen. Kommissionen ønskede nemlig, at det skal være lovpligtigt at bedøve dyr forud for aflivningen, men åbner for, at medlemslandene kan vælge at indføre en undtagelse, som gør det muligt at aflive dyr ifølge religiøse slagtemetoder. Etiske og religiøse spørgsmål er medlemslandenes kompetence og bør respekteres i henhold til nærhedsprincippet, men også det stemte Dan Jørgensen imod. I Danmark kan der søges dispensation til, at dyr, der slagtes ifølge religiøse slagtemetoder kan slagtes uden forudgående bedøvelse. Det stemte Venstre også for i Parlamentet, samtidig med at vi stemte for krav om, at religiøs slagtning af dyr altid skal foregå på et autoriseret slagteri. Derudover stemte vi for, at der kun bør slagtes efter religiøse ritualer svarende til efterspørgslen, hvilket langt fra er tilfældet i dag. Eksempelvis slagtes mere end 50 pct. får og 20 pct. kalve i Frankrig uden forudgående bedøvelse, i Belgien er de tilsvarende tal hhv. 92 pct. for får og 10 pct. for kalve, på trods af, at jøder og muslimer blot udgør 7 pct. i Frankrig og 3,5 pct. i Belgien (kilde: Federation of Veterinarians of Europe) Desværre tabte vi Venstrefolk, og endte derfor med at stemme imod forslaget, mens Socialdemokraterne fik held med at udvande lovgivningen ved at stemme for førnævnte ændringsforslag, og afslutningsvis stemte S for den samlede pakke. Det er ikke grove beskyldninger, men desværre de grove kendsgerninger!