Har S glemt globalisering og terror?

LUKNINGER:At en virksomhed omlægger sit arbejde og sender ca. 400 personer ud i arbejdsløshed, har her i valgkampen fået stor politisk bevågenhed. Socialdemokraterne er fremme med den helt store kritik og beskylder regeringen for, at det er dens skyld. Med påstande om, at VK-regeringen ikke foretager sig noget. Det virker, som om Socialdemokraterne, fuldstændig har overset, at der er noget, der hedder globalt arbejdsmarked, og at Danmark er en integreret del heraf. Og S har åbenbart også glemt, at der har været terror og ustabilitet, som har afgørende indflydelse på beskæftigelsen rundt omkring i verden. Det er en aldeles urimelig og usaglig kritik. Danmark er et af de lande i Europa, der har klaret sig allerbedst i forhold til at skabe fortsat vækst og fastholde arbejdsplader. Danmark er et fleksibelt og omstillingsparat samfund. Det skyldes ikke mindst vores effektive virksomheder, og det faktum at VK-regeringen har gennemført sit skattestop og udvidet det med direkte skattelettelser på arbejde. Tyskland har brugt den socialdemokratiske model med højere skatter og mere afgifter for at kanalisere midler frem til områder, som man gerne vil støtte politisk. Det tyske samfund har en arbejdsløshed på næsten 15 pct. Irland har sat skatter på arbejde ned og lavet direkte skattelettelser, der er kommet flere i arbejde, og det irske samfund er gået fra lavkonjunkturland til et land med stor økonomisk vækst. Derfor er det, som VK-regeringen foretager sig, det mest fordelagtige for at sikre Danmark en forsat vækst.