EMNER

Har udlændinge retssikkerhed i Danmark?

Er der oretssikkerhed på udlændingeområdet i Danmark?

Det spørgsmål trænger sig på, eftersom ingen vil tage ansvar for udvisning. I forbindelse med udvisning af de to syriske søstre, har jeg haft korrespondance med ministre og folketingsmedlemmer. Formanden for Folketinget skriver: "Det er imidlertid uden for Folketingets formands kompetence at gå ind i sager af den art, som De rejser". Rikke Hvilshøj skriver: "Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har ingen kompetence i sager vedrørende asyl" og endvidere "Ministeriet kan på grund af tavshedspligt ikke komme med nærmere oplysninger om den konkrete sag, der har dannet baggrund for Deres henvendelse". Regeringen og Folketinget lægger således alt ansvar for udvisning over på Udlændingestyrelsen. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skriver: "Udlændingepolitikkens overordnede mål er blandt andet at yde beskyttelse til de personer, der har behov for det, og give de personer, der har mulighed for at vende tilbage til deres hjemland, de nødvendige forudsætninger for det". Denne målsætning blev i allerhøjeste grad tilsidesat, da Linda og Sally blev udvist. De blev ikke engang udvist til deres hjemland, men blev ledsaget af fire politifolk og deporteret til Syrien, hvor de aldrig har boet. Ingen har hørt fra dem siden. Har Udlændingestyrelsen overhovedet ingen fornemmelse for hvilke konsekvenser det kan have for de to kristne søstre at blive deporteret til et muslimsk land? Den næste, der udvises, er den unge 18-årige efterskoleelev John, der for to år siden konverterede til kristendom. Hvor mange udvisninger skal vi se af den slags? Kan den danske befolkning have tillid til, at retten sker fyldest i det skandaleramte Udlændingestyrelse? Hvor er statsministeren, der undskylder politikerne for 60 år siden, og så lader det samme ske i dag? Er det ikke hykleri? Hvor længe kan den danske befolkning leve med sådanne retstilstande?