Lokalpolitik

Har Venstre skabt tryghed?

En stemme på Venstre giver tryghed, skriver Chris Sørensen, Frederikshavn (18.10.) i et angreb på Orla Hav og mig. Jeg er stolt over at blive sat i bås med Orla Hav og over, at Venstre ønsker mig på efterløn.

Men tilbage til Venstres tryghed. Et parti, som sammen med konservative og Dansk Folkeparti dyrker privatisering, så vi nærmer os amerikanske tilstande med private sygehuse og stor afstand mellem rig og fattig. Hvis det er tryghed, så har jeg en anden definition på tryghed. Venstres kandidater har tilsyneladende vedtaget at angribe personer i stedet for at fortælle, hvad de vil gøre for borgerne.. Giver det tryghed? Venstres forskellige ministre har haft forskellige udmeldinger, som har vist os hvad liberalisme er, men de har måttet trække deres udsagn til sig efter ordre fra statsministeren. Giver det tryghed? Når jeg er kritisk i forhold til strukturændringerne, så er det fordi regeringen har meldt ud, at det er udgiftsneutralt. I gårdsdagens radioavis blev det nævnt at der alene til edb skal bruges mindst 600 mio.. Giver det tryghed? Opgaverne mellem kommunerne og regionerne er ikke ordentligt afklaret. Giver det tryghed? Jeg arbejder til daglig med personer, som har psykiske problemer, eller er handicappede eller er psykisk udviklingshæmmede, de har det i øjeblikket svært, men jeg kan være bekymret for at de får det sværere i fremtiden. Den enkelte frem for fællesskabet, sagde Anders Fogh i en nytårstale. Det har vist sig, at de rigere bliver rigere og de fattige fattigere. Hvem giver det tryghed? Venstres vælgere? Når jeg opstiller til regionsvalget, så er det fordi, jeg tror, at jeg kan gøre en forskel ved de næste fire års arbejde med at få afviklet amterne, startet regionerne og forhåbentligt få et godt samarbejde med de nye storkommuner. Med 12 års erfaring i Frederikshavn byråd og 8 års erfaring i amtet, mener jeg, at jeg kan være med til at give borgerne i den nye region tryghed i deres dagligdag. At fortsætte den nye region under ledelse af Orla Hav vil give tryghed i borgernes hverdag.