Har vi en forræder iblandt os?

Sikke noget. Vi har en forræder iblandt os.

Alle gode nordjyder ved da, at etablering af et fuldt lægestudium i Aalborg kun vil bringe lykke, glæde og velstand til Nordjylland. Og nu har Karl Bornhøft fra SF spurgt videnskabsministeren om de samfundsmæssige konsekvenser af at etablere et lægestudium ved Aalborg Universitet, og samtidig spurgt sundhedsministeren om konsekvenserne for det nordjyske sundhedsvæsen. Hillemænd, sådan noget må man da kun tale om for nedrullede gardiner og med låste døre. Hvordan kan han dog finde på det den flinke mand. Der er tale om en upassende og helt igennem ”u-nordjysk” opførsel. Det er da godt, at vi har den unge socialdemokratiske Prehn, som kan sætte Bornhøft på plads og tale den korrekte nordjyske sag. Men så, måske er der alligevel noget om det, ham der Bornhøft siger. Hvordan er det nu, det er? Jo, egentlig er der jo allerede et lægestudium i Aalborg. En del af de medicinstuderende, som har gennemført et bachelorstudie (1. del) ved Aarhus Universitet, overføres til Aalborg, hvor de gennemfører det kliniske kandidatstudie (2. del) ved Aalborg Sygehus. Der er såmænd ansat professorer og lektorer ved Aalborg Sygehus, som har ansvar studenterundervisning og forskning, og som samarbejdes med søsterafdelinger i Århus. Allerede nu uddannes der læger ved Aalborg Sygehus, og nogen af disse fungerer faktisk allerede i det nordjyske sundhedsvæsen. Samarbejdet om kandidatstudiet er baseret på en aftale mellem Århus Universitet og de to gamle amter Århus og Nordjylland. Såmænd indgået af makkerparret Hav og Bornhøft og med støtte fra alle amtsrådets partier. Nå, det har vist alle bortset fra Bornhøft glemt. Hvad vil der ske med samarbejdet, hvis der etableres en lægeskole ved Aalborg Universitet? Jo, Århus Universitet vil selvfølgelig opsige aftalen. De betaler for at få uddannet læger i Aalborg. Når pladserne på et tidspunkt bliver optaget af studerende fra Aalborg Universiteter, er der ikke plads til de studerende fra Århus mere, og disse studerende vil derfor blive flyttet til sygehuse i Region Midtjylland. Det særlige samarbejdet med de århusianske afdelinger vil gradvist falde væk, og der vil opstå problemer med at fastholde alle professorer og lektorer i Aalborg. Dette har betydende konsekvenser for det faglige niveau på Aalborg Sygehus. Placering af specialer og højt specialiserede funktioner ved de forskellige sygehuse besluttes af Sundhedsstyrelsen vejledt af faglige specialegrupper. Regionerne skal fremover ansøge Sundhedsstyrelsen om placering af disse funktioner. Hvis der i 2010 bliver sagt ja til placering af et speciale eller en funktion i Aalborg betyder det ikke, at der ikke kan siges nej i 2015 osv. Samarbejdet med læger og afdelinger i Region Midtjylland og støtte fra Århus Universitet har været væsentlig for at sikre at Aalborg Sygehus styrkes ved den aktuelle tildeling. Ved aftalens bortfald vil denne støtte selvfølgelig bortfalde og Midtjylland vil fastholde så mange funktioner som muligt inkl. behandling af de nordjyder som Aalborg Sygehus må ophøre med at behandle. Slutresultatet kan blive en stærkt reduceret specialiseret sygehusfunktion i Aalborg, og masser af nordjyder i sydgående taxaer. Etablering af et lægestudium ved Aalborg Universitet er måske ikke helt så stor en lykke som en ganske langvarig propagandaindsats har lovet os. Tværtimod vil en beslutning herom have betydende negative konsekvenser for det nordjyske sygehusvæsen. De der påstår andet taler mod bedre vidende. Unge Prehns noget små-hysteriske lobbyindsats er således næppe til gavn for det nordjyske sundhedsvæsen og de nordjyske patienter. Tværtimod ser det ud til at Bornhøft gør ret i at vedstå sine beslutninger fra Nordjyllands Amtsråd. Prehns heftige indsats er utvivlsomt båret af en velment og stærk lokalpatriotisme, medens undertegnedes indlæg af nogen sikkert vil blive betragtet som stærkt upatriotisk. Derfor vil jeg præcisere, at jeg absolut er en lokalpatriotisk hjemmefødning. Det kan f.eks. komme over mig, når jeg står på Urbakken på Øland og nyder udsigten over Limfjorden og Ulvedybet, eller når jeg står på Bulbjerg og skuer ud over Vesterhavet og Lild Strand. Derimod har jeg aldrig lidt af sådanne hjemstavnsfølelser, når det drejer sig om det nordjyske sundhedsvæsen. Det ville nordjyderne nemlig ikke være tjent med.

Forsiden