Har vi i det hele taget råd til restriktioner?

ARBEJDSLØSHED:Det er hykleri, når Socialdemokraterne, De Radikale og SF i Nordjylland sælger sig selv som dem, der er bedst til at bekæmpe arbejdsløsheden. I virkeligheden hindrer de med landets mest restriktive erhvervspolitik etableringen af nye arbejdspladser og virksomheder i Nordjylland. Vi kan ikke komme uden om, at Nordjyllands Amtsråd med det flertal, der alt for ofte markerer sig, når vi træffer beslutninger på erhvervsområdet, bidrager til, at vi har en ledighed, der er højere end landsgennemsnittet. Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet, der udgør et snævert flertal i både i amtsrådet og i amtets teknik- og miljøudvalg, står for landets mest restriktive politik, og det koster både erhvervsudvikling og arbejdspladser. Det siger sig selv, og jeg vil gerne deltage i en drøftelse om en ny erhvervsstrategi, der bygger på både miljø og erhvervshensyn. Spørgsmålet er, om vi har råd til at have landets mest restriktive politik, hvis vi skal have ledigheden ned? Jeg er ikke ude på miljødumping, men vi skal selvfølgelig passe på vores unikke nordjyske natur, som sikrer, at Nordjylland fremtræder som en sund og grøn vækstregion. Venstre vil have en ambitiøs erhvervsstrategi, der tager større hensyn til erhvervslivet. Vi bliver nødt til at sætte en helt ny dagsorden. Vi skal signalere i både ord og handling, at vi vil udvikle Nordjylland og ikke afvikle det. Vi skal have en langsigtet nordjysk erhvervsstrategi, hvor vi år for år måler, om vi har nået de mål, vi har sat os. Vi skal ikke acceptere at være en udkantsregion med en arbejdsløshed, der ligger højere end resten af landet, vi skal være en vækstregion. Men som det er i dag, er Nordjyllands Amtsråd simpelthen med til at bremse adskillige erhvervsudviklingsprojekter. Mange af dem, der gerne vil bidrage til ny vækst og nye arbejdspladser, behandler vi dårligt. Det snævre politiske flertal sætter udviklingen i stå og er med til at affolke Nordjylland. Alene på de to seneste amtsrådsmøder har der været behandlet 14 regionplanssager med VVM-vurdering. 14 sager, hvor nordjyder spørger amtet, om de kan få lov til at investere ca. 150 mio. kr i rationelle anlæg, hvor der indbygges bedre dyrevelfærd, mere hensyn til miljøet og bedre arbejdsmiljø, samtidig med at produktionen samles på færre og større enheder. Disse investeringer skaber arbejdspladser i byggeindustri og andre virksomheder, som kan give beskæftigelse til de for mange arbejdsløse i Nordjylland. Vi skal selvfølgelig følge reglerne for, hvornår en VVM-undersøgelse skal sættes i gang, og disse regler er meget præcise. Men det er ikke erhvervsvenligt, når et flertal i amtsrådet mener, at det er rimeligt, at ansøgere skal vente i to-tre år på at få lov til at investere i Nordjylland. Gang på gang, når disse sager behandles i amtsrådet, bliver de især af SF og de Radikale, og en del socialdemokrater mødt med mistro og modvilje. Det er ikke med til at skabe investeringslyst! Der er simpelthen ingen respekt for det erhvervsliv, der bærer Nordjylland, og som sikrer, at der overhovedet findes arbejdspladser. Det er især galt, når det handler om virksomheder uden for de store bysamfund. Ikke kun landbrugsbedrifter men også små virksomheder, som ønsker at etablere sig i tiloversblevne landbrugsbygninger, mærker kulden. De får med nød og næppe lov til at etablere sig i gamle landbrugsbygninger, og den dag, de har succes og kan udvide produktionen og får brug for flere kvadratmeter, får mange af dem en afvisning på trods af anbefaling fra den lokale kommunalbestyrelse. Det hænger derfor ikke sammen, når vi hører de samme partier udtrykke beklagelse over, at vi har en ledighed over landsgennemsnittet. Vi var tre år om at give Pandrup Kommune ret til at udvide et erhvervsareal. Vi burde kunne foretage en VVM-undersøgelse på et år, men i dag tager det to-tre år i Nordjyllands Amt, fordi flertallet simpelthen ikke tager erhvervslivets vilkår alvorligt nok og afsætter det personale, der er brug for. Som amtsråd og planmyndighed kan vi i meget høj grad være med til at give luft til vækstlaget i Nordjylland. Der er masser af små erhvervssucceser inden for både nye erhverv og traditionelle nordjyske erhverv, der bare aldrig kommer til deres ret, fordi der sidder nogle politikere og lukker af for udviklingen. Amtsborgmesteren har for nylig talt om, at der er fare for, at Nordjylland affolkes i løbet af forholdsvis få år. Ærlig talt, så trækker Socialdemokratiet og dets støttepartier Nordjyllands erhvervspolitik i den forkerte retning. Det bliver vi nødt til at forholde os til. Vi har masser at byde på i Nordjylland, men der er nogen, der ikke tager erhvervslivet alvorligt nok til, at vi kan vende skuden.