EMNER

Har vi råd til at bremse for initiativer

HOPPEBORGE:Det er uforståeligt, at to byrådsmedlemmer i Frederikshavn vil lade to beboere i Jerup bestemme afgørende over erhvervslivet i Jerup. De to byrådsmedlemmer er repræsentanter for to partier, der gerne roser sig af, ikke blot at være af folket, men også for folket, nemlig Anders Gram Mikkelsen og Paul Rode Andesen fra henholdsvis Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti. Sagen drejer sig naturligvis om hoppeborgen i Jerup - af en uforsigtig og ikke ganske upartisk journalist i en overskrift kaldt "Hoppeplagen". Det med "plagen" vender vi tilbage til. De to folkevalgte lader således to protester veje tungere end ca. 790 positive tilkendegivelser - foruden naturligvis det ukendte antal ligeledes positive tilkendegivelser, der forsvandt ved simpelt tyveri... Der er søgt om tilladelse til otte ugers opstilling af hoppeborgen, og altså ikke noget varigt indgreb i naturværdier etc. Og er der i virkeligheden tale om ulempe og "plage"? De to protesterende bor begge med den i sommertiden meget stærkt trafikerede Skagensvej som nærmeste nabo, den ene kan næppe se hoppeborgen, for Stengrillen spærrer for udsigten - og skærmer vel for eventyelle lyde, og den anden bor således, at hoppeborgen ikke spærrer for noget som helst andet end for udsigten til at være den, der bestemmer. I begge tilfælde overgås den eventuelle "støj", der - om den er der - består af lyden af glade børn langt af støjen fra Skagensvej. Behøver vi at nævne, at hoppeborgen har begrænset åbningstid, mens Skagensvej har døgnåbent? Oprigtigt talt, Anders Gram Paul Rode, kom til Jerup en dag og opleve selv, til hvor liden ulempe og hvor megen glæde for rigtigt mange fra Jerup og omegn - herunder Frederikshavn - hoppeborgen i virkeligheden er. Men skynd jer, sæsonen er kort! Det her handler om mange menneskers glæde, nogles eksistens og ikke om politik, ikke før til november i hvert fald, og har vi råd til at bremse for intiativer med succes i en lille by, der har været præget af forretningsnedlæggelser?