Har vi råd til et multicenter i Vindblæs?

PRIORITERING:For få måneder siden måtte et flertal i kommunalbestyrelsen i Løgstør Kommune vedtage et budget som betød betydelige besparelser på forskellige områder, såsom specialundervisning, aktivering for misbrugere mv. Besparelser med reelle serviceforringelser til følge - men ganske vist mest for kommunens svageste borgere. Nu vil man så opføre et multicenter i Vindblæs, som "kun" vil koste kommunen ca. 600.000 kr.reelt. Et multicenter som kalkulerer med indtægter fra spil, gymnastik og arrangementer fra bl.a. Salling Forsamlingshus. Spørgsmålet er så nu, om de "små penge for Løgstør Kommune", som Svenning Nygaard omtaler omkostningerne ved et multicenter i Vindblæs, i sit læserbrev i Vesthimmerlands Folkeblad 19. februar, er givet godt ud på et center som skal leve af at "tage" fra eksisterende samlingssteder i nærliggende lokalsamfund. Eller om de "små penge for Løgstør Kommune" kunne tænkes at skulle bruges til nogle af alle de udgifter det nye budgetår byder på, med den fortsatte minimalvækst-politik som vores kære regering til stadighed fremturer med. Og som et flertal i Kommunalbestyrelsen i Løgstør insisterer på at følge. Det var svært nok for undervisnings- og kulturudvalget at få skoleårets planlægning til at hænge sammen sidste år. Intet tyder på bedre vilkår i år, med de omtalte besparelser på bl.a. specialundervisningen i mente. Det er en smuk og ædel tanke at ville "redde" Vindblæs Skole og Vindblæs by med et multicenter, men realiteterne er, at der i 2002 kun blev født 8 børn i Vindblæs. Med fare for at lyde pessimistisk, tyder intet på, at folk flytter sig geografisk efter forsamlingshuse eller boldklubber. Ydermere er det lidt synd, at initiativet til multicentret kom fra nogle politikere, og ikke fra lokalbefolkningen selv. Ting har det med at vinde større gennemslagskraft når de dannes "nedefra" i stedet for "oppefra". Jeg kan sagtens unde Vindblæs et multicenter, men jeg kan ikke gå med til at bede om en tillægsbevilling på den pågældende sum i januar måned, i et nyt år fuld af udfordringer på "besparelses-tour 2003". Hvad med lokale initiativer til at rejse finanser ? Det er et følelsesladet emne, og der er ikke mange stemmer i det, men fem skoler i Løgstør Kommune er og bliver for mange, hvis kvaliteten skal bevares, og vi til stadighed ikke må betale mere i skat. Skolestrukturen skal til debat, og SF-Løgstør vil komme med et udspil senere på foråret. For fremtidens børn og unges skyld håber jeg meget, at de øvrige politiske partier griber chancen og får debatten ud til befolkningen - denne gang. Hvad angår Ole Pedersens læserbrev i Vesthimmerlands Folkeblad 19. februar om at man "med god samvittighed kan gå i gang med opgaverne i Løgstør", hvis man laver et multicenter i Vindblæs, mener jeg, at kommentaren kun tjener til en interkommunal strid, som alle er ved at være trætte af. Drop de krigeriske bagtanker - ellers kan jeg henvise til et langt større udenrigspolitisk problem. Ifølge Ole Pedersen er Venstres argumentation, at "For Venstre er det vigtigt at udvikling af kommunen foregår over hele kommunen, og at det fortsat er attraktivt at bosætte sig i lokalområderne, og i det lys skal udvidelsen af Vilsted-Vindblæs Skole ses". Men reelt er Løgstør Kommune - sammen med mange andre landkommuner - inde i en udvikling, hvor unge flytter til større byer. Ifølge en ny undersøgelse har kun 27 kommuner en positiv tilvækst af unge. Resten har en negativ udvikling. Derfor er vi i vores kommune i en situation, hvor vi bliver nødt til at koncentrere indsatsen for tilflytning til kommunen målrettet, og efter SF"s mening - vores økonomiske situation taget i betragtning - færre steder. I det omfang vi har råd skal alle dele af kommunen udbygges, og i dag er ingen steder i kommunen voldsomt forfordelte. Vindblæs får, til glæde for alle, sin skolerenovering. Mange vil givetvis mene, at de ekstra penge er en billig pris for et multicenter. Blot mener jeg ikke vi har de penge, med blik på alt det andet "livsnødvendige" vi har måttet sige nej til.