EMNER

Har vi råd til flygtninge?

"Har vi råd?", skrev Karl H. Bornhøft (7.12.). Jeg tænkte, at det nok var Danmarks alvorligste økonomiske problem i øjeblikket, nemlig flygtningebyrden.

Det viste sig imidlertid at være afskaffelse af efterlønnen. Bornhøft har en teori om, at det vil forøge arbejdsløshedskøen. Jeg tror ikke, at de to ting har noget med hinanden at gøre, men ellers er vi da enige om at bevare efterlønnen, men derimod har vi ikke råd til den flygtningeindustri, vi holder i gang. M.h.t. arbejdsløshed glemmer Bornhøft, at vi importerer mellem 20.000 og 30.000 fremmede mennesker årligt. Dem kalder vi flygtninge. Heraf ender 75-80 pct. på offentlig forsørgelse. Vi har i dag så mange fremmede at forsøge, at ingen myndigheder tør fortælle os det. Det eneste, vi har fået oplyst er, at en flygtning koster Danmark 250.000 kr. årligt. For over 10 år siden oplyste Elisabeth Arnold meget modvilligt, at nu havde vi 500.000 flygtninge. Det er nok ikke helt ved siden af, hvis vi i dag regner med 700.000. 80 pct. (arbejdsløse) af 700.000 = 500.000 til en pris á 250.000 kr., det bliver 140 mia. kr. Til sammenligning koster efterlønnen kun 40 mia. Nu er vi også begyndt at forsørge subsistensløse fra andre lande. Og lur mig om ikke nogle af dem også bliver hængende. De har sikkert allerede fundet ud af, hvor Brorsons Kirke ligger. Så man må nok spørge: Har vi råd?