EMNER

Har vi råd?

KONGEHUS:Carl Frede Haugaard skriver (22.4.) at man skal blande kongehuset uden om velfærdsdebatten, og at velfærden p.t. er på et højt internationalt niveau, og at den overhovedet ikke er truet. Jeg skrev i mit oprindelige indlæg, at alle muligheder skal stå åbne, hvis vores velfærd skal fortsætte på samme høje stadie. Dermed mener jeg ikke velfærdsstaten, som den ser ud i dag. Jeg tænker 30-40 år frem i tiden, når demografien eller den demografiske "bombe" går af. Så kan det ikke nytte noget, at vi bliver ved med at spille på de samme heste. Vi bliver nødsaget til at kikke på, hvad det er menneske får mest ud af i deres hverdag. Er det, at børnehaver, skoler og hospitaler fungerer bare nogenlunde, eller er det, at vi skal have en familie, der er højt raget over os andre til at repræsenterer, noget som overhovedet ikke er foreneligt med den "almindelige" dansker. Jeg har taget mit valg. Jeg vil hellere prioritere mine medmenneskers velbefindende end poste millioner af kroner i et kongehus. Men det glæder mig at se, at hr. Haugaard måske er enig med mig i, at hvis kongehuset har et overskud, så skal apanagen nedskrives svarende til det overskud, der er.