Har vi reageret hurtigt nok?

Ulykker 30. december 2004 05:00

Det er meget muligt, at det danske udenrigsministerium "har ligget vandret siden julemorgen" - sådan som det er blevet udtrykt af udviklingsminister Bertel Haarder (V) - og at Danmark som det første land har oprettet en nødambassade i Phuket. Spørgsmålet er imidlertid, om den danske regering har reageret hurtigt nok på det, der for længst er blevet udråbt til en af menneskehedens største humanitære katastrofer, nemlig den meget voldsomme flodbølge i Sydøstasien, hvor antallet af dræbte og tilskadekomne hele tiden når nye højder. I hvert fald kan det godt virke forkert, at der skal et pres til fra såvel rejsebranchen som den politiske opposition på Christiansborg - understreget ved et hasteindkaldt møde i Udenrigspolitisk Nævn - til, før der for alvor bliver skruet op for en hurtig, effektiv og nødvendig katastrofehjælp. Umiddelbart er det ikke svært at dele en vis undren i den danske rejsebranche, udtrykt ved Jan Lockhart. Som formand for Foreningen af Rejsearrangører har han tilkendegivet, at "i en situation som denne kunne man ønske al mulig opbakning fra Udenrigsministeriet, da det er en katastrofe af et omfang, som ingen rejsebureauer kan håndtere". Det kan nemlig aldrig være op til det enkelte rejsebureau, om - og i hvilket omfang - de får feriegæsterne hjem fra det stærkt flodbølgeramte område. Når det gælder såvel offentlig hjælp til hjemtransport som krisehjælp ved hjemkomsten tegner Danmark til at være sakket bagud, sammenlignet med eksempelvis Sverige. Set i det hele nære danske perspektiv gælder det ellers selvsagt om at redde gæsterne ud af området, om muligt ved en slags struktureret luftbro. Og så må hele verden ellers - på tværs af, hvad der i øvrigt måtte skille - stå sammen om at afhjælpe de værste følger af katastrofen, sådan som regeringen da også har givet sin del til med en hurtig ekstrabevilling på 85 millioner kroner. Indenrigspolitisk er det samtidig vigtigt, at der ikke bliver slået politisk plat på situationen, sådan som Bertel Haarder lægger op til, at Enhedslisten blandt andet har gjort. For det er katastrofen alt for alvorlig til.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...