EMNER

Har VK anden dagsorden?

For regeringen er eksklusivaftalerne på det private arbejdsmarked lig med fagforeningstvang og dermed lig med begrænsning af individets foreningsfirhed. Det skal vel ses som et forsøg på at imødekomme lønmodtagerne. Men jeg tror, at VK har en helt anden dagsorden. Lovforslaget er snarere et forsøg på at give arbejdsgiverne bedre betingelser. Hvis arbejdsgiveren ikke er bundet af en aftale, har han bedre muligheder for at presse lønnen og give dårlige arbejdsvilkår for de ansatte. Beskæftigelsesministerens argumenter preller af på mig. Jeg håber, at "arbejderpartiet" har en afgørende stemme. Jette Nielsen Sætervej 1, Skørping