Politik

Harald Mogensen er død

Redaktør Harald Mogensen, København, er død, 90 år. Han var fra 1951 til 1979 Politikens markante kronik- og litteraturredaktør, drevet af en "stærk overbevisning som freudianer og kulturradikal", som Politikens Ebbe Mørk skriver i hans nekrolog. Som chefredaktør var det hans gentagne budskab, at avisen ikke skal være slap underholdning, men dagligt detektivarbejde, "en lun idealist, der betragtede den negat ive alvor som pest for avisen". I årene fra 1958 til 1963 var han udlånt til det dengang skrantende Ekstra Bladet som ansvarshavende og administrerende redaktør. Det var Harald Mogensen, der foretog omlægningen af eftermiddagsbladets profil fra det klassiske avisformat til tabloid, og det var ham, der opfandt Victor Andreasen som sin efterfølger. Harald Mogensen blev cand. mag. i 1937, arbejdede i nogle år som free lance journalist, og var i en halv snes år redaktør ved Westermanns Forlag, inden han kom til Politiken. Harald Mogensen havde et omfattende forfatterskab bag sig - ikke mindst inden for kriminallitteraturen, som han dyrkede med passion. Fra 1979 til 1993 virkede han som boganmelder på Politiken. Harald Mogensen voksede op på Skørping-egnen og blev student i Aalborg i 1937. Han blev cand.mag. i litteratur på Københavns Universitet og startede i forlagsbranchen, inden han kom til Politiken, der forstod at værdsætte hans store evner som redaktør - redaktør i betydningen redigerende. Han fandt og fremmede en lang række af tidens store skribentnavne. Harald Mogensen var som kronikredaktør bagmand for det angreb på den elitære litteraturkritik, der i de tidlige halvtredsere førte til et nybrud i genren, et opgør med kulturbegrebet som ufolkeligt og urørligt. Det var en debat, der foregreb en kommende Rindalisme. Han var også kendt for sin renlivede sociale holdning og venlige humior. Han var i en årrække fast sparringspartner for Politikens legendariske daglige satiretegner Bo Bojsen. Og så var han i øvrigt bror til møbeldesigneren Børge Mogensen.