Harme over amtets behandling af forstander

Amtsdirektør Per Okkels får kritik fra flere sider, fordi han har fritstillet forstander på Taleinstituttet i Aalborg, Erik N. Rasmussen kun få uger før, han skal gå på pension.

Erik N. Rasmussen har indgået en aftale med 22 tjenestemandsansatte, der betyder, at de går seks-syv løntrin op. Det resulterer ikke i mere løn men i en bedre pensionsaftale. Amtsdirektør Per Okkels mener, at aftalen koster amtet seks-syv millioner kroner i alt. - Amtsdirektøren kan kun bedrejde sig selv, at han ikke har forlangt indgåede aftaler til godkendelse inden underskrivelsen, mener pensioneret skoleinspektør i Hjørring, Carl Aage Jensen, der har været inspektør i Hjørring-området i 24 år. Nogenlunde på linje er det konservative byrådsmedlem i Aalborg, Rainer Dannemare. Hans udgangspunkt er, at regningen sendes videre til kommunerne, da amterne nedlægges i 2007. - Man kunne med en vis ret spørge om forstanderen er blevet ofret, siger Rainer Dannemare. - Noget kunne umiddelbart tyde på, at amtet har været for rundhåndet med uddeling af chefernes beføjelser, siger han. - Det er uklart, hvad cheferne har haft frihed til, mener Rainer Dannemare. Han henviser til, at amtsdirektør Per Okkels ser det som en selvfølgelighed, at cheferne disponerer og tænker logisk. - Denne udtalelse får det til at lyde som en ansvarsfraskrivelse fra amtets side, og det finder jeg ikke er ordentligt og redeligt, siger han. - Amtet må bære sin del af ansvaret. Der hviler et tungt ansvar på amtsrådspolitikerne for at få trådene redet ud, mener Rainer Danemare. Skoleinspektør Carl Aage Jensen mener, at det kan være vanskeligt for udeforstående, at vurdere hvad pensionsaftalen får af konsekvenser økonomisk. - Men det er også ligegyldigt. Kompetancen til at indgå aftaler er udlagt til de decentrale ledere og dermed er formaliteterne i orden. Forstanderen har ikke overskredet sin kompetence, mener Carl Aage Jensen. - Forstanderen har på legal vis indgået en aftale med sine medarbejdere. Men aftalen passer ikke amtsdirektør Per Okkels, og derfor mister han med et hug totalt tilliden til en flittig og omhyggelig leder. Han tør ikke risikere at lade ham fungere tiden ud, men direktøren kan kun bebrejde sig selv, mener Carl Aage Jensen. - Det er fuldstændig uacceptabelt at behandle en skattet medarbejder på den måde kun få uger før, han skal på pension, mener Carl Aage Jensen.