Harme over nævns-nej

Fonds-formand kritiserer arbejdsmetoder

FREDERIKSHAVN:Formanden for Fonden Bangsbo Fort, Frank Sørensen, er skuffet og vred over, at Naturklagenævnet har blokeret for Frederikshavns forhåbninger om at skabe et turistmæssigt modstykke til Nordsømuseet. Gennem en årrække har fonde arbejdet for realisering af et sømilitært udstillings- og oplevelsescenter ved kystskrænten syd for Frederikshavn. Frank Sørensen undrer sig over Naturklagenævnets arbejdsmetode og er skuffet over Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomites rolle. - Det er ikke en værdig måde, sagen er afsluttet på. Der er noget for Christiansborg-politikerne at tage fat på, siger han. Frank Sørensen forstår ikke, at Naturklagenævnet uden overhovedet at tale med sagens parter når til en konklusion, som er direkte modsat den, som miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, amtet og kommunen nåede frem til efter års forarbejde. Han skyder også med skarpt mod naturfredningsforeningens lokalkomite, som gjorde indsigelse i 12. time. Det kom bag på Frank Sørensen, som troede komiteen var indforstået med den valgte placering. - Foreningen har for stor magt, når den bare kan klage over en afgørelse, uanset alle mulige hensyn er taget. Sagsforløbet må genere enhver lovlydig borger. Men formanden for naturfredningsforeningens lokalkomite, Carsten Pedersen, forstår ikke, at komiteens holdning til projektet kommer overraskende for Frank Sørensen. Formanden for Naturklagenævnet, Lars Busck, siger, at nævnet i nogle tilfælde foretager besigtigelser og tilvarsler parterne i klagesager. Det skete ikke i den aktuelle. - Vi valgte en mellemvej ved at lade to sekretariatsmedarbejdere besigtige området og tage billeder. - De fleste nævnsmedlemmer er fra Nordjylland og kender området. Der var ikke behov for flere oplysninger, for der er skrevet masser af ord i sagen. Desuden forelå der fortræffelige visualiseringer og mange billeder. Lars Busck understreger, at med de mange sager, som nævnet behandler, er det ikke muligt at foretage besigtigelser i samtlige.