Harme over skolelukning

Skolelukninger 1. februar 2005 05:00

AALBORG: Det vækker røre blandt nordjyske erhvervsledere, at bestyrelsen bag Klostermarksskolen i Aalborg har besluttet at lukke Aalborg Internationale Skole. En af dem er direktør Esben Kold, Mekoprint, Støvring. Han beskriver beslutningen som unfair og opfordrer bestyrelsen til at lave den om. - Som minimum bør bestyrelsen forlænge skolens beståen så lang tid, at andre kan nå at komme ind og finde en alternativ løsning, siger Esben Kold. Jeg er dybt skuffet og harm over den måde, beslutningen er truffet på. Lukningen er hverken økonomisk eller sagligt begrundet. Esben Kold henviser til, at både Nordjyllands Amt og Aalborg Kommune har givet underskudsgaranti - amtet endda efter at beslutningen om lukningen blev bekendtgjort - , og at mobiltelefoniens niveau i Nordjylland ikke er afgørende for behovet for en international skole. - Der er stadig mange nordjyske virksomheder, som har højt uddannede vidensmennesker ansat, og der er stadig udenlandske forskere og andre kontakter på Aalborg Universitet, siger han. Både videnskabsministeren og statsministeren har så sent som under valgkampen sagt, at Nordjylland skal markere sig som en vidensregion - og så virker det illoyalt, at man samtidig lukker den skole, som skal være et selvfølgeligt tilbud for disse mennesker og deres børn uden først at give byen en chance. Esben Kold understreger, at skolen er et naturligt supplement til den internationale linje på Hasseris Gymnasium, og at elevtallet faktisk har været stigende over alle årene. - Aalborg har netop lanceret sig som byen, der er vild med Verden, siger Esben Kold. Så er det meget dårlig timing at lukke den internationale skole nu. Esben Kold mener, at skolelederen på Klostermarksskolen, Børge Krogh, hele tiden har været imod den internationale skole. - Nu har han givet byen et teknisk knockout, siger hanmed henvisning til skolelederens fortid som bokser. Det er illoyalt over for hele landsdelen. Børge Krogh afviser, at han skulle have noget imod en international skole. - Tværtimod, siger han. Ellers var vi jo aldrig gået ind i det. Men det har været klart fra begyndelsen, at vi betragter 70-80 elever som minimum set ud fra et rent pædagogisk synspunkt. Hvis eleverne skal have et samspil og et modspil, skal man op på det niveau. Børge Krogh afviser, at lukningen af skolen har noget med underskudsgarantier at gøre, og han understreger, at der er arbejdet med safgen. Så sent som 13. januar fik Klostermarksskolen brev fra Aalborg Industri- og Handelskammer, Aalborg Kommune og Nordjyllands Amt, hvori der gives udtryk for, at sagen som aftalt skulle afklares - ikke mindst af hensyn til Klostermarksskolen. - Og det er det, der er sket, siger Børge Krogh. Vi mener stadig, at der skal 70-80 elevr til for at sikre det pædagogiske tilbud. Andre kan så mene noget andet. Den internationale skole har p.t. 34 elever. De 22 er internationale, resten danske.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...