Hirtshals

Harme over strandbøvl

- Det er uacceptabelt og helt utilfredsstillende, hvis der ikke sandfodres i Lønstrup til turistsæsonen, siger udvalgsformand Per Harfeld (V).

Han blev meget overrasket, da han i NORDJYSKE kunne læse, at Kystdirektoratet ikke kan nå at arrangere sandfodring til sankthans som sædvanlig. - Jeg er hele tiden gået ud fra, at licitationen var klar til at blive sat i værk, straks når finansloven blev vedtaget. Kystdirektoratet har jo vidst hele tiden, at der skulle sandfodres, derfor forbavser det mig, at licitationsmaterialet ikke er lavet i tide, siger Per Harfeld. - Jeg ved ikke hvor kikset ligger, men det er i hvert fald meget ubehageligt, at det ikke er på plads. Han har bedt kommunens embedsmænd straks tage kontakt til Kystdirektoratet med henblik på - om muligt - at speede sagen op. - Jeg ville gerne kunne love, at vi kan nå at sandfodre inden turistsæsonen, men det kan jeg desværre ikke. Jeg vil dog lægge pres på Kystdirektoratet, så vi inden ugens udgang kan få endelig besked. Vi skal i hvert fald have fundet en løsning. Der skal noget sand til Lønstrup, siger Per Harfeld. Kystdirektoratet peger på andre forhold, som har forhalet sagen. Kommunikationschef Ole Navntoft fra Kystdirektoratet peger på, at sandet til fodringen hentes syd for havnen ved Hirtshals. Her har vind og vejr den forløbne vinter blotlagt så mange sten og andet gods på stranden, at det ikke er muligt bare at indvinde sandet med en gravko. - Det arbejde skal også planlægges, og det arbejde koster ligeledes penge. Og før det er på plads, kan vi ikke lave udbudspapirerne om fodringen ved Lønstrup færdig ned i de nødvendige detaljer med omfang af materiel, kørselsruter og alt det andet. Det har været med til at forhale processen - og det er naturligvis beklageligt, siger Ole Navntoft, som understreger, at Kystdirektoratet gør alt, hvad det kan, for at sandfordringen kan komme i gang hurtigst muligt.