Harmoni i kloakken koster dyrt

Afgift på spildevand ender på et højt niveau, der rammer hårdt i Hadsund og Mariager

Kom­men­de in­ves­te­rin­ger på om­kring 200 mil­li­oner kro­ner er år­sa­gen til en høj takst på spil­de­vand. F.eks. er Had­sund Ren­se­an­læg tæt på over­be­las­tet, og et nyt an­læg skal mås­ke byg­ges. ar­kiv­fo­to: mar­tin dam­gård

Kom­men­de in­ves­te­rin­ger på om­kring 200 mil­li­oner kro­ner er år­sa­gen til en høj takst på spil­de­vand. F.eks. er Had­sund Ren­se­an­læg tæt på over­be­las­tet, og et nyt an­læg skal mås­ke byg­ges. ar­kiv­fo­to: mar­tin dam­gård

MARIAGERFJORD:Borgere i Hadsund kommer til at mærke trækket i tegnebogen, når de drejer på vandhanen. Prisen for at få renset vand bliver fordoblet for fjordkommunens østlige husstande. Forklaringen ligger i den harmoni, som breder sig i den nye kommune fra nytår. Nu skal alle betale det samme i f.eks. kloakafgift. Taksten i Hadsund Kommune er i dag godt 15 kroner, men fra nytår hedder den over 31 kroner per kubikmeter væske, der løber gennem vanduret. 2500 kroner ekstra For en gennemsnitshusstand med et årligt forbrug på godt 150 kubikmeter vand betyder det en ekstra regning på cirka 2500 kroner om året. Også borgere i Mariager får en betragtelig dyrere vandregning, mens Hobro Kommunes husstande slipper med en lille stigning. Kun i Arden er der grund til glæde, idet spildevandsafgiften falder med knap et par kroner. Harmoni skal der være, siger loven. Men når taksten rammer så hårdt i Hadsund, skyldes det også, at Mariagerfjord Kommune har vedtaget en pris, der er noget nær højeste fællesnævner. - Det er nødvendigt, fordi vi står over for store investeringer på kloakområdet. Måske omkring 200 millioner kroner over de kommende 20 år, siger Preben Christensen (S), Hobro, der er formand for teknik- og miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune. Hvorfor er taksten i dag så meget lavere i Hadsund? - Det må du spørge Hadsund Kommune om. Men jeg tror, at Hadsund under alle omstændigheder stod over for en takststigning, siger Preben Christensen. Han henviser til, at Hadsund Renseanlæg er tæt på sin maksimumbelastning. - 2011 er en milepæl. Så når Hadsund Renseanlæg grænsen, med mindre man begrænser mængden af spildevand til anlægget, siger Preben Christensen. Vi er dygtige Mogens Jespersen (V), Hadsund, er ked af, at kloakafgiften bliver så dyr. Han havde gerne set en noget lavere pris. - Når vi har så lav en takst i Hadsund, er det fordi, vi er dygtige. Vi har været i stand til at holde omkostningerne nede. Onde tunger vil sige, at vi har undladt nødvendige investeringer, og at vi har brug for et nyt renseanlæg. Men det tror jeg ikke vi har. Hvis vi kan få nogle af virksomhederne til at forrense deres spildevand, kan Hadsund Renseanlæg klare sig mange år endnu, mener Mogens Jespersen. Skatten stiger På sammenlægningsudvalgets møde mandag antydede Mogens Jespersen, at fusionen omkring fjorden koster Hadsund Kommunes borger mange penge. - Det handler ikke kun om spildevand. Også skatten stiger med ca. 0,9 procent for Hadsund-borgere. Beregninger viser, at der samlet venter en ekstra udgift på 8-10.000 kroner per husstand. Alligevel er vi glade for den nye fjordkommune. Det koster jo noget at blive gift, siger Mogens Jespersen.