Harmoni og fælles fodslag i SiD

Genvalg på alle poster

Havne 27. februar 2003 07:00

HIRTSHALS: - Vi har i det daglige en homogen bestyrelse, hvilket gør, at vi i afdelingen kan yde det , som man som menigt medlem er berettiget til at forlange, siger formanden for SiD i Hirtshals, Lindy Grønkjær. Samhørigheden og opbakningen blev på den netop holdte generalforsamling på Hotel Fyrklit slået fast, bl.a. ved, at samtlige valg var genvalg, og at formanden blev kåret uden modkandidat og med klapsalver fra de over 60 stemmeberettigede, der deltog. - At de fem bestyrelsesmedlemmer Henrik Eriksson, Jan Nielsen, Finn Pedersen, Per K. Jensen og Egon S. Olsen blev genvalgt, betyder, at vi i bestyrelsen kan fortsætte det gode kollegiale samarbejde, vi i den forløbne periode har haft. Bestyrelsen er meget bredt sammensat, og det ses på den alsidighed, den viden og det brede erfaringsgrundlag, der præger arbejdet, siger Lindy Grønkjær. I bestyrelsens beretning konstaterede Lindy Grønkjær, at 2002 beskæftigelsesmæssigt havde været et stabilt år, også når man tager de normale sæsonudsving i betragtning. Landspolitisk rasede formanden mod regeringens ideologiske felttog mod den etablerede fagbevægelse. Et skud mod den danske velfærd som Lindy Grønkjær lovede ville få kamp til stregen. Lokalt omtalte formanden en række aktiviteter, afdelingen har stået for i årets løb. Internetcaféen, der er flyttet i kælderen i Jyllandsgade, tilgang af faglige klubber, en medlemsfest uden den helt store tilslutning og som derfor nu er lagt på køl for en periode, efterløns- og pensionistklubben, der med over 200 medlemmer er en kæmpesucces, og en vellykket juletræsfest sammen med LO-Hirtshals. Efter en gennemgang af hvor mange penge SiD har hentet hjem til sine medlemmer, såvel over hele Nordjylland som lokalt, konstaterede Lindy Grønkjær at de store beløb, som er hentet hjem til medlemmerne, kun er det synlige og håndgribelige. Mange sager klares med telefonopringninger, en skrivelse til arbejdsgiveren eller at medlemmet selv får rettet de fejl, der er sagens kerne, oplyste han. Hirtshals Havn er fortsat det område i kommunen, hvor størstedelen af afdelingens medllemmer er beskæftiget. Havnen drives i dag som en selvstændig virksomhed med egen økonomi og administration. Købet af havnen har haft stor betydning for virksomhederne i byen og på havnen. - De sidste to år er der sket meget, og der vil ske endnu mere i de kommende år. At havnen i dag er en selvstændig virksomhed betyder, at der kan tages hurtigere og mere effektive beslutninger, og vi ser frem til at følge den fortsatte spændende udvikling, som vi håber vil give en stabil og øget beskæftigelse, sagde Lindy Grønkjær. Også fiskeripolitikken har den lokale SiD-afdeling traditionelt et bud på. - Vi er absolut ikke enige i beslutningen om at indføre individuelle omsættelige kvoter (IOK). Havets ressourcer bør være tilgængelige for alle, sagde formanden. Han rasede også mod nedsættelsen af specielt torskekvoterne og mod indførelsen af havdagesystemet. - Vi vil nu i endnu højere grad se partsfiskeren arbejde i døgndrift. Det er meget bekymrende, da hans arbejdsplads jo i forvejen er en af de mest risikobetonede, hvor der til stadighed sker forfærdelige ulykker og skader, sagde Lindy Grønkjær Han havde hellere set, at man indførte individuelle kvoter til hvert enkelt skib, evt en årskvote. - Men sådan skulle det ikke være. Det er igen blevet et spørgsmål om at tage fra de små og give til de store, sagde en bekymret afdelingsformand.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...