Harmonisér indvandrerpolitik

Der er opstået strid mellem Socialdemokraterne og Det radikale Venstre om 24-årsreglen, og det er lige før Svenskerkrigen brød ud på ny, fordi Bertel Haarder syntes, at svenskerne skulle sikre sig, at danskere med bopæl i Sverige rent faktisk bor i Sverige - og det har fået en svensk minister til at udtale, at Danmark har en diskriminerende lov.

Der er ingen tvivl om, at nogle - vi kan så diskutere om det er få eller mange - i en ung alder er blevet presset ind i et ægteskab af deres forældre. Der er unge indvandrere som på den baggrund støtter 24-årsreglen. Men det er beskæmmende, hvis der kan rejses tvivl om Danmarks respekt for menneskerettigheder, og det er vel langt ude, når Bertel Haarder kalder alle de unge dansk-svenskere med indvandrerbaggrund for mennesker, der indgår tvangsægteskaber. Der er altså forskel på tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber, og en stor gruppe mennesker vil gerne have deres forældre involveret i de ægteskabelige planer. Det kan være svært at forstå for en indfødt dansker, ligesom det kan være svært for en heteroseksuel at forstå mennesker med lyst til deres eget køn. Det kan være svært at forstå andre mennesker, men i et demokrati med respekt for menneskerettigheder, skal vi respektere anderledes tænkende - samtidig med at vi skal beskytte mennesker mod overgreb. I denne balancegang mellem respekt for unge menneskers ret til at vælge ægtefæller, når de har samme alder som danskere, og beskyttelse af purunge piger fra Tyrkiet, Pakistan og andre lande uden for EU, er det fejlagtigt af Danmark at ville føre sin egen politik. Hvis indvandrerpolitikken var et EU-anliggende, så ville konflikten mellem Danmark og Sverige ikke have været mulig. Og det er naturligvis uholdbart at vi på den ene side indfører strammere regler end svenskerne, samtidig med at en dansker frit kan bosætte sig på den anden side af Kattegat eller Øresund. Så kære Bertel Haarder: Løsriv dig fra Pias kvælertag, gå ud til de danske vælgere og slå på tromme for en EU-harmonisering af indvandrerpolitikken - og snak derefter med svenskerne om humane løsninger, som både beskytter de unge piger og sikrer overholdelse af menneskerettighederne. Der er flere grunde til at indvandrere gifter sig med indvandrere - den ene er, at det er svært at finde en dansk ægtefælle. Og hvor mange danskere vil ikke føle det problematisk, hvis deres barn vil giftes med en muslim - selv om forældrene respekterer muslimerne. Antallet af indvandrere er faldet drastisk de sidste to år. Ikke kun i Danmark, men i hele Europa. I 1992 var der over 600.000 asylansøgere i Europa, i 2002 godt 350.000 - og det tal er nu nede i nærheden af 250.000. Samtidig med det markante fald i antallet af asylansøgere, strammer flere og flere lande indvandrerpolitikken. Selvfølgelig er det et problem at løse integrationen, hvis man kommer over en vis smertegrænse af indvandrere. Men med det store fald er der måske slet ikke brug for så voldsomme stramninger. Og det nytter i hvert fald ikke, hvis der ikke er rimeligt ens regler i EU. Vi skal harmonisere på utallige områder, og ofte med god grund. Lad os så også være enige om en fælles sober, human indvandrerpolitik, der både er realistisk og beskyttende over for mindretallene, og som bygger på FN`s menneskerettighedserklæring.