Insekter

Harmonisering koster ”Mariehønen” penge

Godt 5.000 kr. mere i årligt tilskud pr. barn til de 0-2 årige i Brovst, mens Pandrup mister godt 2.000 kr.

JAMMERBUGT:Pasningsordningen Mariehønen i Pandrup Kommune må finde sig i et mindre kommunalt tilskud i den ny storkommune, mens puljeordningerne i Brovst Kommune kan se frem til en stigning i det kommunale tilskud. Det bliver konsekvensen af, at puljeordningerne i de to kommuner skal have samme vilkår, når kommunerne smelter sammen til én. På nuværende tidspunkt giver Brovst Kommune 35.772 kroner i tilskud pr. barn mellem 0-6 år, mens Pandrup Kommune giver 43.260 kroner pr. barn mellem 0-2 år. Men fremover giver storkommunen 41.150 kroner om året i tilskud pr. barn mellem 0-2 år, mens tilskuddet for de 3-6 årige er 30.561 kroner. Det har et enigt børne- og kulturudvalg i ny Jammerbugt Kommune besluttet. Det kommunale tilskud udgør 65 procent af den udgift, kommunen netto har til en dagpleje- og en børnehaveplads. - I Brovst vil puljeordningerne få en højere gennemsnitspris pr. barn, og her er der tale om en relativ stor stigning, mens der bliver tale om en nedgang for puljeordningen i Pandrup, siger udvalgsformand Kim Bennike (O) og tilføjer, at forældrebetalingen, ifølge loven, højest må udgøre 25 procent. Anita Pedersen og Kirsten Nielsen, der driver Mariehønen i Pandrup, må altså se frem til at miste 2.110 kroner pr. barn i årligt tilskud. Hvilke konsekvenser det får, ønsker de dog ikke at udtale sig om på nuværende tidspunkt, da de endnu ikke selv er blevet informeret om udvalgets beslutning.