EMNER

Harmonisering på området tilskudsordninger

FRITID:De tre gamle kommuner Frederikshavn, Skagen, og Sæby skal nu harmoniseres, med virkning fra 1. januar 2007. Det sker også på området tilskudsordninger til foreninger og klubber. Idrætssamvirke, og FOF, har sammen med forvaltningen, og de folkevalgte, udarbejdet et Foreløbigt forslag til ny Frederikshavnerordning. Den model er udarbejdet på helt andre ting end vi har kendt her i Sæby ordningen. I den ny Frederikshavnerordning holdes ældre idrætten uden for tilskudsberegningen. Den skal komme fra et andet udvalg, og er mig bekendt ikke udarbejdet endnu. Det er klart at klubber og foreninger her i Sæby Kommune mangler det tilskud for at kunne danne sig et billede af den fremtidige stilling, for her har vi været vandt til det kom et sted fra, og var med på samme ansøgning. Der har været forskellige udregninger offentliggjort i Medierne, men det er efter min mening ikke det sande billede, når ældre idrætten ikke er med. Det første år vil efter min mening, blive et år, hvor alle regler og ordninger er de samme for hele den nye kommune. Derfor er der oprettet en pulje på 750.000 kroner til hjælp af de klubber som nu kommer i klemme. I den nye ordning er egenbetalingen ( kontingenter ) en faktor som påvirker udregningen. Derfor må klubberne tilstræbe sig det samme leje for den samme type klub i hele kommunen. Den nye Frederikshavner Ordning vil for mange klubber betyde et stort ekstra tilskud, grundet de nævnte ting. Derfor var det planen at man ville begrænse stigningen, men det har Kommunens jurister afvist. Derfor blev den midlertidige pulje taget af det oprindelige Budget. Det er især for klubber og foreninger fra Sæby Kommune vigtigt, at man melder sig ind i en af de to paraply foreninger FOF eller Idrætssamvirke Frederikshavn. I Sæby er det mange år siden at idrætssamvirke blev nedlagt, men i Frederikshavn og Skagen har Idrætssamvirke gjort et kæmpe arbejde for foreninger og klubber, og det er den model der nu kører videre for hele Kommunen. Der er valgt en ni personers bestyrelse, som er sammensat af tre fra hver af de gamle Kommuner. Bestyrelsen vil hjælpe de foreninger og klubber som er medlem. Man kan, hvis man endnu ikke er medlem, blive indmeldt i Idrætssamvirket ved formand Johnny R. Jørgensen, Præsteløkken 2 9900 Skagen tlf.29450338 e-mail ssk@skagen-sk.dk, eller næstformand mogens H. Jensen Hesseløvej 12 9900 Frederikshavn tlf.98426811, e-mail jerimo@tdcadsl.dk eller kasserer Poul Sørensen Elisabeth Billesvej 25 9300 Sæby tlf. 22850547, e-mail poulsoer@pc.dk. Da der er valghandling til Folkeoplysningsudvalget, hvor der skal vælges seks fra foreninger og klubber, er det vigtigt med en dækning af hele kommunen. Det gøres bedst igennem FOF og Idrætssamvirke, som jo dækker hele kommunen. Valghandlingen er allerede 13. december i Jerup Hallen, så derfor er det vigtigt med tilslutning og organisering.