Uddannelse

Hasard med fremtid

Der er nu snart 10.000 unge, der mangler en praktikplads, og selv om det bestemt ikke skorter med advarsler både fra fagbevægelsen og arbejdsgiverne, syntes regeringen at forholde sig passiv.

Regeringen sidder på hænderne og forbigår det faktum, at praktikpladsmangelen ikke blot har store personlige konsekvenser for det enkelte unge menneske, men at man også skaber en særdeles farlig situation, når vi om få år sender mange veluddannede og faglærte på pension og ikke har nye og velkvalificerede medarbejdere, der kan overtage pladserne i produktionsapparatet. Beregninger viser, at virksomhederne kommer til at mangle mange tusinde faglærte medarbejdere i løbet af de næste 5-10 år. Vi får en utålelig menneskelig og samfundsøkonomisk situation med en stor gruppe uuddannede arbejdsløse og en katastrofal mangel på velkvalificerede og uddannede medarbejdere. Tallene fra Undervisningsministeriet viser, at antallet af unge, der står uden en praktikplads, er steget fra 8663 i april til 9344 i maj. Det er en stigning på 11 pct., og ikke siden 2005 har så mange stået uden en praktikplads. I Dansk Metal kan vi desuden konstatere, at det på det nærmeste er dobbelt så svært at få praktikplads i industrien som i andre brancher, og det vil forstærke problematikken omkring fremtidens arbejdsmarked med mange ukvalificerede ledige og manglen på fagudannede. De dårlige muligheder for at få en praktikplads kan medføre, at uddannelserne forringes eller forsvinder helt fra lokalområdet, hvis skolerne må opgive uddannelserne på grund af manglende tilslutning. Det vil betyde, at erhvervslivet må importere kvalificeret arbejdskraft fra andre områder, når der igen kommer gang i hjulene. Ikke mindst de seneste ugers udvikling i den internationale økonomi fortæller tydeligt, at regeringen bør sætte ekstraordinære initiativer i værk for at få gang i hjulene. Der er brug for at fremrykke offentlige investeringer og løbende sikre, at den offentlige sektor knytter krav om praktikpladser til kommende investeringer. Vi kan ikke være manglen på praktikpladser bekendt, der skal handles nu. Alt andet er hasardspil med fremtidens Danmark.