Skolelukninger

Hasard med skolerne og lokalområdernes fremtid

SKOLESTRUKTUR:Ved kommunesammenlægningen blev det decentrale element vægtet højt, og alle partier gik til valgkamp på en decentral kommune, med høj grad af lokal indflydelse. Skolerne skulle bevares, landsbyerne blomstre, ja der var ingen ende på løfterne ved overgangen til den nye kommune. Der skulle være udvikling og ikke afvikling i alle områder. Nu kommer der så en indstilling fra Børne- og undervisningsudvalget (BUU) i Hjørring Kommune om ny struktur for Hjørring kommunes skolevæsen. Den bygger på oprettelse af fælles ledelse overalt samt en flytning af klasser på de mindre skoler. Jens Christian Larsen (JCL) har meldt ud, at han ikke kan støtte den indstilling, der ligger, og har meldt sig ud af Socialdemokratiet. Jeg er 100 procent enig med JCL i hans kritik af det foreliggende forslag. Forslaget er efter min menig truffet på et utilstrækkelig, uforståeligt og uigennemsigtigt grundlag. Derudover understøtter politikerne i BUU deres argumentation for en ny struktur med trusler, arrogance og ansvarsforflygtigelse. Hvis de gamle kommuner var fortsat, er jeg sikker på, at en sådan struktur ikke var blevet indført i Sindal. Godt nok blev der taget mange livtag omkring skolevæsenet, men det bærende element var en fortsat udvikling ude i lokalområderne. Hvis vi vil udvikling og ikke afvikling, er vi nødt til at satse bredt og ikke kun tænke på det centrale Hjørring. Dette gælder i øvrigt ikke kun for skoleområdet. Hele indstillingen om ny skolestruktur bærer præg af økonomitænkning og manglende visioner for hele kommunen. Der mangler sammenhæng med andre politikområder eksempelvis bosætningspoliti og landsbypolitik. Samtidig er der kun ét forslag fra forvaltningen med tal og argumentation, der i bedste fald er misvisende i værste fald direkte forkerte og manipulerende. Forældrene i landsbyerne trues med, at hvis de ikke får flere børn, så fjernes først 7. klasse, og hvis børnetallet stadig ikke stiger, så fjernes også 4. 5. og 6. klasse. Så kan de lære det, ka’ de. På den måde får forældrene skylden for skolenedlæggelser. Politikkerne kan vaske deres hænder. Det er efter min mening trusler og ansvarsforflygtigelse uden lige. Holdningen ”vi ved bedre” trives i bedste stil i udvalget. Saglige argumenter bliver fejet til side med bemærkning om, at der ønskes større faglighed og et robust, autentisk og mangfoldig skolevæsen. Jeg har endnu ikke set undersøgelser, der dokumenterer, at store skoler bedre opfylder ovenstående krav end mindre skoler. Arrogancen er også tydelig, når udvalgets formand afviser at lade andre end skolefolk, forældre og bestyrelser udtale sig om skolestrukturen. De små skoler er en aktiv kulturinstitution for hele lokalområdet. Derfor er der også flere interesser, der skal høres i forbindelse med en ændret skolestruktur. Det kunne eksempelvis være landsbyråd eller lignende. Jeg forstår ikke det hastværk, der er med at få vedtaget en ny struktur. Hvorfor ikke få vendt alle sten. Få lavet et godt forarbejde. Bring flere forskellige modeller i spil. Derefter analyseres de faglige og økonomiske konsekvenser af modellerne. På den måde kunne der sikres et godt beslutningsgrundlag og træffes en beslutning med bred opbakning. Alt andet er at spille hasard med skolerne og lokalområdernes fremtid.