Hassinghave fik en fremtid

Ældre får en månedlig gevinst på gost 200 kroner

V. HASSING: Efter en langvarig og langtfra uproblematisk sagsbehandling har Hals Kommunes ældrecenter i V. Hassing, Hassinghave, nu omsider fået en fremtid. Det skete på et ekstraordinært byrådsmøde i går, hvor de folkevalgte beslutningstagere lagde sig fast på, at det fremtidige Hassinghave efter en længe planlagt million-ombygning skal have 24 to-rums boliger på 65 kvadratmeter samt 10 et-rums boliger på 50 kvadratmeter. Disse er indtil videre tænkt som aflastningsboliger, men kan godt senere bruges som egentlige plejeboliger. Det er særligt de sidstnævnte aflastningsboliger, der på det seneste har voldt kvaler i den politiske sagsbehandling med en mere eller mindre udtalt vaklen i både den socialdemokratiske og den borgerlige byrådslejr, men i går var der enighed om, at de 10 et-rums boliger er den bedste vej at gå. - Jeg er glad for, at der er enighed om det her. Det fortjener det, bemærkede formanden for socialudvalget, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V). I forbindelse med beslutningen om, hvordan Hassinghaves fremtid skal se ud, blev det af byrådet også afgjort, at Hassinghaves nuværende genoptræningscenter skal blive, hvor det er, ligesom det er blevet besluttet at justere antallet af pladser i de enkelte bofællesskaber fra de nuværende seks til otte. Hvordan den dertil knyttede personalenormering skal tage sig ud - og hvordan den skal finansieres - ses der af byrådet nærmere på i forbindelse med budgetlægningen for 2004. I forlængelse af beslutningen om Hassinghaves fremtid blev det af de folkevalgte endvidere besluttet, at der nu skal gennemføres en undersøgelse af, hvilke tekniske og økonomiske muligheder, der er i forbindelse med tanker om at udbygge og/eller renovere ældrecenter Fjordparken i Hals - så man på sigt er forberedt på den vækst i antallet af ældre over 90 år, der er udsigt til i kommunen. Slutteligt skal det om Hassinghave-ombygningen bemærkes, at man som beboer dér slipper mere fordelagtigt igennem husleje- og boligstøtteregnskabet, når det nye byggeri er færdigt. En almindelig pensionist vil således i det nye byggeri have godt 200 kr. ekstra at gøre godt med, når de fremtidige regnskaber gøres op.