Simested

Hastemøde om faldefærdig bro

Vesthimmerland Kommunes udvalg for teknik og miljø er torsdag indkaldt for at tage stilling til broen ved Simested.

Det er broens bærende jernkonstruktion, der er tæret op. Foto: Grete Dahl

Det er broens bærende jernkonstruktion, der er tæret op. Foto: Grete Dahl

Broen der går over Simested Å i Vesthimmerland blev tirsdag eftermiddag med øjeblikkelig virkning blev lukket af kommunen, fordi den var ved at falde fuldstændig sammen. Lukningen af broen kom efter at et ingeniørfirma havde gennemgået tilstanden. Det er den 70 år gamle bros jernkonstruktion, der er tæret op. - Vi er jo nødsaget til at få gjort noget hurtigt, så indstillingen til mødet torsdag er, at politikerne i teknisk udvalg siger ja til, at vi hurtigt får søgt en anlægsbevilling hjem, så arbejdet kan komme i gang, siger Niels Krebs Hansen (K), der er formand for udvalget. Kommunen har længe vidst, at broens tilstand ikke var for god, og derfor skulle udvalget under alle omstændigheder senere på året have drøftet anlægsbevillingen, så brorenoveringen kunne komme på kommunens budgettet for 2011. - For tre uger siden bad vi embedsmændene komme med løsningsforslag til, hvordan broen kan renoveres. Der er flere muligheder - og den dyreste løsning ligger i omegnen af 1,7 millioner kroner, siger Niels Krebs Hansen. - Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi ikke just flyder i penge i Vesthimmerland - og samtidig kan vi i teknisk udvalg se frem til en ordentlig ekstraregning for vintertjeneste og nu kommer de mange reparationer af vejene snart, fordi vinteren har været hård ved dem. Pyha, det er ikke den bedste start på valgperioden, siger udvalgsformanden. Det var det rådgivende ingeniørfirma Gimsing & Madsen A/S, med hovedkompetencer inden for broer, der tirsdag efter en inspektion opfordrede kommunen til at lukke Simestedbro øjeblikkeligt. Broen var i efteråret genstand for et borgermøde, hvor godt 55 lokale var mødt frem for at drøfte den forfaldne bro ved Simested og dens fremtid. Der kører omkring 900 biler om dagen over Simestedbro.