Hastighed sænkes ikke yderligere

En beboer ved Aalborgvej ønsker hastighed nedsat til 50 km/t

BRØNDERSLEV:Der vil fortsat være en hastighedsbegrænsning på 70 km/timen på Aalborgvej fra Øster Brønderslevvej til Østergade i Brønderslev. Det har politikerne i teknik- og miljøudvalget netop vedtaget. Ejeren af en ejendom på stærkningen mener ellers, at fartbegrænsningen på 70 km/t er urimelig, og anmoder om, at hastighedsbegrænsning sættes ned til 50 km/t, både syd og nord for lysreguleringen. Ifølge beboeren køres der vanvittigt stærkt. Samtidig henvises beboeren til, at der på Agdrupvej er fartbegrænsning på 60 km/t. Vejdirektoratet etablerede i sin tid hastighedsbegrænsning på 70 km/t på strækningen fra Øster Brønderslevvej til nord for Markedsvej. På daværende tidspunkt var kørte 12.000 biler hver dag på stækningen. I dag er trafikken blevet væsentlig lavere, efter at motorvejen er blevet etableret, og der er blevet etableret to rundkørsler samt et lyskryds som er fysisk fartdæmpende. Håndværkervej har endvidere fået adgang til det femte ben i rundkørslen ved Øster Brønderslevvej, og det aflaster konflikten krydset Håndværkervej/Ålborgvej. En trafikmåling på Aalborgvej umiddelbart før etablering af lysreguleringen ved Østergade, viser en gennemsnitshastighed på 65 km/t, og den afslører samtidig, at 1,6 procent af bilisterne har kørt over 90 km/t. Teknisk forvaltning fremhæver i sagsfremstillingen, at der er ganske få overkørsler til Aalborgvej, idet erhvervsområderne ud mod Aalborgvej bliver betjent fra parallelle veje som Industrivej og Eventyrvej. ”Der er kun ganske få beboelsesejendomme, der vender ud mod Aalborgvej.”, konstaterer forvaltningen videre. At der på Agdrupvej og Sdr. Omfartsvej er hastighedsbegrænsning på 60 km/t i byområderne skyldes ifølge forvaltnigen hovedsaglig, at beboelsesejendomme støder op til vejen, og hastigheden for den tunge trafik er en væsentlig faktor, hvad trafikstøj angår.