Lokalpolitik

Haubro-borgere behandlesdårligt af byrådsflertallet

VEJSAG:Det er uholdbart – såvel for beboerne på Torsholmvej som for ejeren af den store svinefarm – at den i forvejen problematiske passage af ejendommen yderligere belastes af et stort siloanlæg, som ligger på den anden side af vejen i forhold til svinefarmens hovedbygninger. Beboerne har gjort byrådet opmærksom på, at vejen ofte blokeres af lastbiler med valle og foder, lastbiler til afhentning af grise, montørbiler til foderanlæg samt diverse landbrugsmaskiner. Flere på vejen er angiveligt kommet for sent på arbejde, fordi vejen er blokeret. Andre har holdt i venteposition. Besøgende til Torsholmvej-beboerne har undertiden set sig nødsaget til at parkere før Torsholmvej 2 og har så gået resten af vejen. Ovennævnte illustrerer tydeligt, at en offentlig vej gennem, hvad der mere og mere får karakter af en gårdsplads, ikke er sagen. Derfor undrer det os, at byrådsflertallet ikke kunne støtte vort forslagom at lede vejen udenom svinefarmen i stedet for at forsøge et i forvejen uacceptabelt problem. Hertil kommer, at kommunen er på tynd is rent planlægningsmæssigt. Det havde været mere rimeligt at gennemføre den igangsatte landzone-procedure fremfor at kortslutte processen og stikke en byggetilladelse ud – uden at orientere de ti beboere på Torsholmvej, som har gjort indsigelse. Det kan man simpelt hen ikke være bekendt!