Miljø

Haubro-kyllinger er miljøgodkendt

HAUBRO:Beboerne i Haubro går - efter alt at dømme - en ny og mere velduftende fremtid i møde. Efter en lang og grundig bearbejdning i forvaltningen og en høringsperiode i Haubro-området har teknisk udvalg netop sagt god for en ny miljøgodkendelse til Haubro Kyllingefarm. Kyllingefarmen i udkanten af byen kom i alvorlig modvind i efteråret, da en anden vind - nemlig østenvinden - i en lang periode hyllede byen ind i en kyllingelugt, som bestemt ikke huede byens borgere i den lange lune sensommer. Den nye miljøgodkendelse stiller skrappere krav til konsortiet bag kyllingefarmen, som i fremtiden hvert år får lov at følge 1.116.000 kyllingers opvækst fra lille fjerbold til spiseklar kylling med en fremtid på Danpo. Det er ikke mindst kravet til lugtgenerne, der er blevet strammet. I det næste halve agter kommunen tæt at følge kyllingefarmens bestræbelser på at begrænse lugtgenerne. - Bolden er spillet over på kyllingefarmens banehalvdel. Når rapporten ligger på bordet til september, tager vi stilling til, om vi skal skærpe kravene yderligere, forklarer formanden for teknisk udvalg, Bjarne Jensen(UP). Personligt føler han sig dog sikker på, at kravene i den nye miljøgodkendelser bliver en mærkbar fordel for naboerne.