Haubros Kor er blevet sin egen

Korsangen er i gang i Haubro

HAUBRO:De har sunget i årevis, men først nu er Haubro Kor rigtig blevet et selvstændigt kor under aftenskoleloven. Det sker med Ulla Poulsen fra Ertebølle som korleder. Himmerlands Ungdomsskole, der har gennem alle årene lagt lokale til, gør det også i denne sæson, som blev sunget i gang i aftes. I sidste sæson bestod koret af 34 medlemmer fra Haubro, Aars, Farsø, Strandby, Overlade, Løgstør og Nibe. - Det sociale miljø i koret stortrives, og koret er dermed et af de områder, hvor der allerede er etableret et rigtig godt samarbejde i den nye Vesthimmerlands Kommune, påpeger Jonna Michelsen fra Haubro Koret. Hun understreger, at koret lægger stor vægt på at gøde glæden ved at synge. Der bliver sunget nemme og lette sange/salmer. - Men vi skal også at lære lidt sværere musikstykker at kende. Koret arbejder således med et meget bredt repertoire - som regel 4-stemmige satser. Haubro har haft kor i mange år. - Et par af de nuværende kormedlemmer har i 50"erne sunget med i det daværende kor, som var meget værdsat, oplyser Jonna Michelsen. Koret fortsatte til midten af 1970"erne. - Der er jo helt naturligt et godt miljø for sang og musik på Himmerlands Ungdomsskole, og derfor startede en lærer herfra omkring 1990 et nyt kor, som hurtigt blev en succes. Derefter kom sangkoret ind under Egnshøjskolen i Haubro, og i de senere år har koret været tilknyttet Haubro kirke uden dog at være et decideret kirkekor, fortæller hun. Nye medlemmer er stadig velkomne i koret.