Hav: Ja tak til 200 mio.

Brev til regeringens top

NORDJYLLAND:En af de nærmeste dage dumper der et brev ind hos statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og vicestatsminister Bendt Bendtsen (K). Afsenderen er amtsborgmester Orla Hav (S), der på landsdelens vegne følger op på et af valgkampens løfter - nemlig de 200 mio. ekstra kr., som statsministeren stillede Nordjylland i udsigt i kølvandet på lukningen af Danish Crown i Hjørring. "Jeg er glad for de tilkendegivelser, I er kommet med i valgkampen. Jeg håber, at vi snarest - i et samarbejde - kan få implementeret en plan for de lovede 200 mio. kr.," skriver Orla Hav. Anders Fogh Rasmussen lagde før valget op til, at Nordjylland allerede i år får etableret et såkaldt vækstforum. Det skulle egentlig først træde i funktion, når Region Nordjylland etableres 1. januar 2007. Orla Hav skriver, at amtet er parat til at deltage i etableringen af det ny vækstforum hurtigst muligt. De nye vækstfora skal ifølge regeringens forlig med Dansk Folkeparti om den ny kommunale struktur bestå af op til 20 repræsentanter for kommuner, arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner. Deltagerne skal lave en regional erhvervsudviklingsstrategi, der skal danne grundlag for en regional erhvervsudviklingsplan, som de kommende regionsråd skal vedtage.