Børnepasning

Hav respekt for de unge!

Mor til teenager i Skagen advarer mod næsten per definition at omtale unge med en negativ undertone

SKAGEN:Dorthe Eggert er mor til en teenager i Skagen og bekymrer sig som borger i en by, hvor de unge efter endt skolegang forlader byen og antallet af ældre vokser, meget for de unges fremtid ikke mindst i forbindelse med respekten, forståelsen og accepten mellem de ældre generationer og de unge. - Vi ser dagligt i aviserne og på fjernsyn beskrivelser af kriminalitet og vold begået af blandt andre unge. Det er tragiske, triste og skræmmende episoder, som bestemt ikke er noget, der på nogen måde kan accepteres af nogen. - Men det er også trist og skræmmende at opleve, at unge mennesker, der færdes i grupper af flere end to til tre på baggrund af dette næsten per definition omtales med en negativ undertone som kriminelle ballade- og uromagere med tvivl og mistænkeliggørelse af denne aldersgruppe. Skagboen mener, at det gør noget ved de unge: - De siger jo til sig selv; hvad tror de egentlig, vi går og laver - tror de virkelig, vi er kriminelle allesammen? - Det er en generalisering fra begge sider og ikke set ud fra det enkelte individ. Mange af disse unge har fra deres første færd været i dagpleje, børnehave, skole og fritidsordning flere af dagens timer, fordi vi som forældre skulle passe vores arbejde for at tjene til det daglige. - Her tænker jeg ikke på overforbrug, men mad, tøj, husleje, lys og varme og så videre, siger Dorthe Eggert. Hun vurderer, at i disse institutioner har børn og unge lært at socialisere sig og har stiftet bekendtskab med andre normalitets-begreber, end dem, de kendte fra deres egene familie. - Gennem dette og egen families indflydelse har de fleste lært at bruge deres sunde fornuft og dømmekraft. Desuden har de fleste et mere åbent sind og større tolerance for andre og andet, den det, der ligner deres egen normalitet, siger skagboen. Hun mener, at de unge påvirkes af tv, blade og aviser om trenden - altså hvordan andre unge levet livet. - Unge mennesker kan lide at hygge sig sammen, snakke og nogen gange højlydt, høre musik, indimellem højt, drikke øl, af og til mange, før de går i byen på diskotek efter midnat. - De kan være støjende og fylde meget, når de samles ét sted. Men de kan lide at være sammen. Samtidig er mange unge ansvarlige, uddanner sig, har fritidsjob, går til sport og så videre. - Vi som forældre får ofte skudt i skoene, om vi har tjek på, hvad de unge laver, at det ikke ser godt ud, at de står og hænger på gadehjørner. - Når vi så som ansvarlige voksne lukker vore døre op hjemme, dukker der problemer op så som at de er til gene i nabolaget, at man føler sig utrygge og truet af de unges adfærd. Dorthe Eggert har et stort håb om, at der ikke graves bredere grøfter mellem generationerne. - Det er det nemmeste, men det er bedre, at vi i stedet bygger broer, selv om det kræver en anden tankevirksomhed og et konstruktivt samarbejde. men det kan måske åbne mulighed for at se forskellen på sort og hvidt på, hvad der er ungdommens kådhed og livsglæde, og hvad der er kriminel adfærd, hvad der er skidt, og hvad der er kanel.