Havana

Havana Rumba i Aalborg

En flok unge mu­si­ke­re og dan­se­re fra Havana kom­mer til Aal­borg fre­dag 30. ja­nu­ar og vi­ser et show fyldt med ryt­me, rum­ba og reg­gae­to­ner.

Dan­se­sho­wet vi­ser en mo­der­ne West Side Story, som ud­spil­ler sig i ga­der­ne i nu­ti­dens Havana og præ­sen­te­rer de un­ges til­væ­rel­se. Det er et por­træt af nu­ti­dens cu­ban­ske hver­dag. Mu­sik­ken le­ve­res af et af Cu­bas hot­tes­te band for ti­den: ”Sonora la Cal­le”, og det be­ty­der på dansk ga­der­nes lyd.