Lastbilkørsel

Havari kan blive dyrt for vognmænd

Det kan blive dyrt for de vognmænd, der havde lastvogne med om bord på "Stena Nautica", der sidste mandag kolliderede med et fragtskib og fik så alvorlige skader, at rederiet har erklæret såkaldt havari grosse.

Det betyder, at vognmændene - og ejerne af det gods, de havde med - selv kan komme til at hæfte for omkostningerne ved bjærgning af biler og last, hvis ikke deres egne forsikringer dækker. I følge vognmand Ingolf Sørensen, Aars, kan det koste op til 75.000 kr. pr. vogntog at få biler og gods bragt sikkert i land. Bortset fra syv kostbare konkurrenceheste har det stadig ikke været muligt at bjærge noget fra færgens vogndæk efter kollisionen med fragtskibet "Joanna", der skar et fem gange to meter stort hul i færgen under vandlinien. Desuden fik færgen en 11 meter lang revne i skroget. - Jeg forstår godt panderynkerne hos de berørte medlemmer. Denne og tilsvarende sager understreger behovet for, at rederierne klart melder ud, hvad deres forsikringsordninger dækker. Så kan en transportør forholde sig til, om han ønsker at bruge det pågældende rederi, siger direktør Michael Svane fra foreningen Dansk Transport og Logistik til foreningens hjemmeside. I følge direktør Bent Kobberup fra Stena Line i Frederikshavn løber de samlede bjærgningsomkostninger i forbindelse med forliset i mandags op i mellem 30 og 50 milioner kroner, og det overstiger langt, hvad rederiets normale forsikring og konduite dækker. Derfor er der erklæret havari grosse - det vil sige, at ejerne af skib og værdier om bord hæfter solidarisk for omkostningerne overfor bjærgningsselskabet, og at der udpeges en opmand til at overvåge arbejdet. - Ved mindre havarier har Stena Line en forsikring der dækker op til 250.000 dollar (omkring 15 mio. kr), siger Bent Kobberup. Havariet ventes at koste Stena Line 100 mio svenske kr. i alt. Færgen skal på værft og kan tidligst sættes i drift igen om to måneder. Havari grosse gælder kun fragtdelen. Private passagerer og personbiler skulle være dækket ind via de almindelige rejsegodsforsikringer, siger han. Stena Line har kontaktet de berørte vognænd i et brev, hvor de opfordres til at kontakte deres forsikringsselskaber for at få afklaret, hvem der skal betale. - Det bliver et større udredningsarbejde mellem de mange involverede parter og det kan formentlig godt trække i langdrag at få de økonomiske tråde redt ud, siger Bent Kobberup.