”Havdagebåde” på vej væk fra kajerne

In­den­for den næs­te må­ned af­gø­res det, om de kaj­plad­ser, som i øje­blik­ket er op­ta­get af “havdageskibe” kan bru­ges til an­dre for­mål. Mu­lig­he­den op­står, hvis der bli­ver ad­gang til fy­sisk at fjer­ne far­tø­jer­ne. Foto: Klaus Mad­sen

In­den­for den næs­te må­ned af­gø­res det, om de kaj­plad­ser, som i øje­blik­ket er op­ta­get af “havdageskibe” kan bru­ges til an­dre for­mål. Mu­lig­he­den op­står, hvis der bli­ver ad­gang til fy­sisk at fjer­ne far­tø­jer­ne. Foto: Klaus Mad­sen

Indenfor den næste måned afgøres det, om “havdagebådene” kan fjernes fysisk HANSTHOLM: - Bådene er købt op med en eneste grund - at sikre den nye ejer adgang til deres havdage. De skal aldrig på fiskeri igen, så derfor taler alt for, at der åbnes mulighed for, at fartøjerne kan fjernes helt. Det siger Jan N. Hansen, formand for Hanstholm Fiskeriforening. Allerede i næste uge deltager han i et møde, hvor et af punkterne bliver en afklaring på, hvad der fremover skal ske med de stadig flere fiskefartøjer, der ligger uvirksomme ved kajerne rundt om i de danske fiskerihavne. Skibene er købt af andre fartøjsejere, der ønsker at bruge deres fiskerirettigheder aktivt på deres fartøj, som dermed sikres et bedre grundlag for sit fiskeri. - Jeg venter en løsning på spørgsmålet om havdagebådene indenfor en måneds tid - og det er tiltrængt, siger Jan Hansen. Ud over at tage plads op i havnene repræsenterer havdagebådene også en udgift for deres ejere. De skal holdes i nogenlunde stand, selv om de næppe nogensinde mere kommer på fiskeri, og de skal forsikres. - Det mest hensigtsmæssige er, hvis der åbners mulighed for at slippe af med bådene fremfor som nu, hvor de fysisk skal være til stede, siger Jan Hansen. Muligheden for at slippe af med de uvirksomme fartøjer tegnede sig med den nye EU-fiskeriaftale,. der faldt på plads før jul. - Det eneste vi manger er at finde ud af, hvordan muligheden kan udnyttes i praksis, siger fiskeriforeningsformanden. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk