Have som toilet

Nabo til shelters føler sig stærkt generet af brugerne

Esben Heine
Shelteret ved Klokkerholm Møllesø, som naboer generes af. Arkivfoto: Britt Kristensen
Klokkerholm 7. januar 2016 10:55 - Opdateret 7. januar 2016 11:25

BRØNDERSLEV/KLOKKERHOLM: En nabo til shelterne ved Klokkerholm Møllesø føler sig meget generet. Blandt andet bruges hans have ofte som toilet.

Naboen Jakob Brøns har klaget til statsamtet over de følger, tilladelsen til at opstille shelterne har medført for ham.

- Det offentlige shelter med tilhørende bålsted og bænke er placeret mellem Jakob Brøns’ hus og Klokkerholm Møllesø.

- Vi oplever massive indbliksgener. Det ene shelter er praktisk talt altid i vores synsfelt, når vi kigger ned mod søen, og dermed har shelterens gæster til enhver tid indblik til os.

Kort afstand

- Afstanden fra mit skel til shelteren er kun to-tre meter. På den anden side af shelteren løber en sti, og det indebærer, at vores private have ofte benyttes som shelterens friareal, toilet, affaldsplads med mere.

- Store dele af året er stien meget mudret, hvorfor shelterens brugere trækker længere op ad bakken og dermed ender i vores have.

- Om sommeren, når stien ikke er mudret, har vi oplevet, at der holdes picnic i vores have, idet græsarealet her er mere plant samt tilbagetrukket fra færdslen på stien.

- Karakteren af shelterens tilstødende arealer er aldrig blevet vurderet, bemærker Jakob Brøns. Der er tale om en privat have beliggende i byzone.

For tæt på naboer

Et offentligt shelter samt hele friarealet bør placeres længere væk fra naboer. De aktiviteter, som foregår i og omkring et shelter, kan ikke placeres i skelbræmmen til privat boligbebyggelse.

- Som en skærpende omstændighed, er shelteren endvidere placeret foran vores private sti, der fører ned mod søen.

Tilstrækkelige toiletforhold

Jakob Brøns påpeger, at Brønderslev Kommune gennem hele sagsforløbet har fastholdt, at shelterens toiletforhold var tilstrækkelige. Det kan imidlertid konkluderes, at det ikke er tilfældet.

- Vor have benyttes nemlig som toilet. Vi har endog set tilfælde, hvor brugerne af det andet shelter, der er placeret tættere på toiletforholdene, vælger at benytte vores have som toilet.

For langt til toiletter

- Det viser med al tydelighed, at toiletforholdene ikke er tilstrækkelige og gennemtænkte.

- Der er simpelthen for langt fra shelter til offentligt toilet. Og stien er ikke oplyst og tillige mudret.

Jakob Brøns forstår ikke, at Brønderslev Kommune ikke bryder ind, når shelterent ikke lever op til det, der er søgt om, når det gælder størrelse, placering, højde med mere.

- Bålsted og bænke er ikke behandlet efter Naturbeskyttelsesloven, mener Jakob Brøns.

Jakob Brøns bemærker, at han ikke er alene om at være utilfreds.

Flere er utilfredse

- Samtlige naboer tæt ved shelteren er utilfredse med placeringen af shelteren.

Jakob Brøns mener ikke, at Brønderslev Kommune ikke udøver god forvaltningsskik, ved ikke at oplyse ham om klagemulighed omkring beslutningen.

Statsamtet vil senere behandle klagen.

chat_bubble Kommentarer keyboard_arrow_down

Log ind for at kommentere.
Henter artikler...
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...