Haveanlæg er maleri med vækster

Haveejere skal konkretisere ønsker og krav inden de går i gang

HJØRRING:- Jagten på den ultimative have slutter den dag, man ser sig omkring og konstaterer, at nu kunne man ikke tænke sig den anderledes, fastslår havekonsulent Knud Bundgaard. Spørgsmålet er så, om et haveprojekt nogen sinde ender - om ikke kravene til haven ændrer sig i takt med tiden: Når træerne omsiser er vokset op, er børnene vokset fra gyngerne og træ-tophytten. Formuleret plan Alligevel er det vigtigt, at havejeren fra starten er afklaret om, hvilke krav, han eller hun stiller til sin have, inden man går i gang at planlægge. - Skal det være en børnevenlig have, skal det være en have, hvor det naturlige præg er gældende, eller ønsker man en have med lige linjer og megen stenbelægning? Hvad kunne man tænke sig - og ikke mindst: Hvad siger pengepungen? Knud Bundgaard gør sig til en varmhjertet fortaler for, at man genbruger eksisterende vækster: - Se eventuelt på dem med friske øjne og tænk på, om de kan anvendes på en hensigtsmæssig måde et andet sted, inden man farer til at kassere dem, opfordrer han. En staude, som måske har vokset sig for dominerende på ét sted kan måske gøre fyldest som bunddække, hvis den bliver delt eller flyttet. Og måske kan den bidrage til, at synsindtrykket bliver smukkere: - Måske kan en særlig bladvækst være helt rigtig på et sted, som man oftest kun ser i forbifarten. Med et har man skabt et helt nyt billede i sin have; oftest er formen vigtigere end indholdet, forklarer han om de synsindtryk, som man som haveejer kan skabe på sin grund. At male med vækster Knud Bundgaard betragter en have som et eller måske snarere flere malerier, hvor vækst- og bladformer, farver, strukturer og skyggevirkninger alle indgår som penselstrøg i et kunstværk. Det samme gælder linjeføringer. Belægninger kan understreges, så de optisk giver indtryk af, at en kort have synes længere eller omvendt, og meget rette vinkler kan blødes op af væskster, som skjuler for skarpe linjer. - Hvis man beslutter sig for buede linjer, skal man tænke på, at det, som ligger uden for buen også tager sig hensigtsmæssigt ud. Og man skal også tænke på, om cirkelformen får en "bagside" - kurven skulle gerne tage sig godt ud fra alle synsvinkler, forklarer han og kommer med en anden løsning på kurverne: - I planlægningen kunne man vælge at lade græsset få den gode form, så det bliver græsset, der markerer gangbaner og opholdsareal, og så lade buske og stauder udfolde sig på de resterende områder, forklarer han og tilføjer, at det vigtigste af alt er at sørge for, at kurverne som udgangspunkt skal være store nok til at give det rigtige indtryk. - Hvis kurverne er for små, kommer det let til at se ud, som om det er en lige linje, der uheldigvis blev skæv, siger Knud Bundgaard. Opstammede buske Et forslag, som ikke blot er plantebevarende, men som også er besparende for haveejerens pengepung, er at opstamme større, ældre buske, som har fået karakter af at være småtræer. Det giver plads ved jorden, og der kan skabes variation med højdeforskelle - høje træer, lave bundvækster, og ind imellem halvhøje buske, som er blevet opstammede - gerne med indslag af et af havekonsulentens favoritter, prydgræsser. I virkeligheden er de selvskabte "småtræer" en rigtig god løsning for den haveejer, som viger tilbage for udsigten til ad åre at stå med 15-20 meter linde-, bøge- eller kastanjetræer. Check på tingene - Det er min opfattelse, at mange haveejere foretrækker en øjeblikkelig effekt: Der skal gerne kunne ses et hurtigt resultat - og så skal tingene helst holde op med at gron når de har nået en passende højde. Det er min fornemmelse, at især unge gerne vil have ting i øjenhøjde, Og måske handler det på et dybere plan lidt om at kunne have kontrol, siger havekonsulenten med et glimt i øjnene. Det var Det Jydske Haveselskab, som havde inviteret på nogle timers forlænget havesæson i LandboNords Restaurant, hvor Knud Bundgaard var oplægsholder. Cirka 25 haveejere havde fundet vej gennem det regnvåde oktobermørke.